Revision 66591 of Template:MDCProjectPagesTOC

  • Revision slug: Template:MDCProjectPagesTOC
  • Revision title: Template:MDCProjectPagesTOC
  • Revision id: 66591
  • Created:
  • Creator: Ptak82
  • Is current revision? No
  • Comment

Revision Content

Jak pomóc: Treść

; Listy : {{mediawiki.internal('MDC:Lista życzeń|Lista życzeń', "pl")}}

Edycja/przegląd listy

: {{mediawiki.internal('MDC:Istniejąca treść|Lista migracji', "pl")}}

Poradnik
Na początek
Przewodnik dla edytorów
Poradnik nazywania stron
Strony ujednoznaczniające

: {{mediawiki.internal('MDC:Projekty lokalizacyjne|Rozpoczynanie nowej lokalizacji MDC', "pl")}}

Prawa autorskie i licencje
Dokumentacja
Opis składni Wiki
Własne klasy CSS
Własne szablony
Rozszerzenia MediaWiki
Zewnętrzne przekierowania
Do przekierowania

Revision Source

<div style="float:right; border:solid #777 1px; padding: 0px 15px 5px 15px; margin: 0px 0px 15px 15px; background-color:#EEE; font-size:0.85em;">
<dl><dt> <big><a href="Project:pl/Jak_pom%c3%b3c">Jak pomóc: Treść</a></big>
</dt></dl>
<p><span class="comment">; Listy</span>
<span class="comment">: {{mediawiki.internal('MDC:Lista życzeń|Lista życzeń', "pl")}}</span>
</p>
<dl><dd> <a href="Project:pl/Do_zrobienia">Edycja/przegląd listy</a>
</dd></dl>
<p><span class="comment">: {{mediawiki.internal('MDC:Istniejąca treść|Lista migracji', "pl")}}</span>
</p>
<dl><dt> Poradnik
</dt><dd> <a href="Project:pl/Na_pocz%c4%85tek">Na początek</a>
</dd><dd> <a href="Project:pl/Jak_edytowa%c4%87_stron%c4%99">Przewodnik dla edytorów</a>
</dd><dd> <a href="Project:pl/Poradnik_nazywania_stron">Poradnik nazywania stron</a>
</dd><dd> <a href="Project:pl/Ujednoznacznienie">Strony ujednoznaczniające</a>
</dd></dl>
<p><span class="comment">: {{mediawiki.internal('MDC:Projekty lokalizacyjne|Rozpoczynanie nowej lokalizacji MDC', "pl")}}</span> 
</p>
<dl><dd> <a href="Project:pl/Prawa_autorskie">Prawa autorskie i licencje</a>
</dd><dt> Dokumentacja
</dt><dd> <a href="Project:pl/Opis_sk%c5%82adni_Wiki">Opis składni Wiki</a>
</dd><dd> <a href="Project:pl/W%c5%82asne_klasy_CSS">Własne klasy CSS</a>
</dd><dd> <a href="Project:pl/W%c5%82asne_szablony">Własne szablony</a>
</dd><dd> <a href="Project:pl/Rozszerzenia_MediaWiki">Rozszerzenia MediaWiki</a>
</dd><dd> <a href="Project:pl/Zewn%c4%99trzne_przekierowania">Zewnętrzne przekierowania</a>
</dd><dd> <a href="Project:pl/Do_przekierowania">Do przekierowania</a></dd></dl></div>

<div class="includeonly"></div>