mozilla

Revision 116498 of Template:LockedPage

  • Revision slug: Template:LockedPage
  • Revision title: Template:LockedPage
  • Revision id: 116498
  • Created:
  • Creator: Ptak82
  • Is current revision? No
  • Comment Nowa strona: <div style="border: 1px solid #818151; background-color: #FFE0E0; font-weight: bold; text-align: center; padding: 0px 10px 0px 10px; margin: 10px 0px 10px 0px;"><p style="margin: 4px 0p...

Revision Content

Ta strona jest oznaczona jako zabezpieczona {{web.html($0)}} z następujących powód: {{web.html($1)}}.
Proszę o przedyskutowanie zmian, które miały by być wprowadzone na {{mediawiki.internal('Dyskusja:' + page.unprefixedpath + '|stronie dyskusji', "pl")}}.

Revision Source

<div style="border: 1px solid #818151; background-color: #FFE0E0; font-weight: bold; text-align: center; padding: 0px 10px 0px 10px; margin: 10px 0px 10px 0px;"><p style="margin: 4px 0px 4px 0px;">Ta strona jest oznaczona jako <i>zabezpieczona</i> {{web.html($0)}} z następujących powód: {{web.html($1)}}.<br />Proszę o przedyskutowanie zmian, które miały by być wprowadzone na {{mediawiki.internal('Dyskusja:' + page.unprefixedpath + '|stronie dyskusji', "pl")}}.</p></div>
Revert to this revision