Revision 325435 of Template:Dopracuj

 • Revision slug: Template:Dopracuj
 • Revision title: Template:Dopracuj
 • Revision id: 325435
 • Created:
 • Creator: ethertank
 • Is current revision? No
 • Comment

Revision Content

UWAGA: Tłumaczenie tej strony nie zostało zakończone.
Może być ona niekompletna lub wymagać korekty.
Chcesz pomóc? | Dokończ tłumaczenie | Sprawdź ortografię | Więcej takich stron+.

Revision Source

<div style="background:lemonchiffon;border:solid navajowhite 1px;text-align:center;margin-bottom:1em;border-radius:10px;overflow:hidden">
  <div><span style="color:#000;">UWAGA:</span> <b>Tłumaczenie tej strony nie zostało zakończone</b>.</div>
  <div>
    <small>Może być ona <span style="color: #000;">niekompletna</span> lub <span style="color: #000;">wymagać korekty</span>.</small><br />
    <a href="/pl/docs/Project:Pomoc">Chcesz pomóc?</a> | Dokończ tłumaczenie | Sprawdź ortografię | <a href="/pl/docs/tag/Strony_wymagające_dopracowania">Więcej takich stron+.</a>
  </div>
</div>