mozilla

Revision 300291 of Template:Dopracuj

  • Revision slug: Template:Dopracuj
  • Revision title: Template:Dopracuj
  • Revision id: 300291
  • Created:
  • Creator: ethertank
  • Is current revision? No
  • Comment

Revision Content

UWAGA: Tłumaczenie tej strony nie zostało zakończone.
Może być ona niekompletna lub wymagać korekty.
Chcesz pomóc? | Dokończ tłumaczenie | Sprawdź ortografię | Więcej takich stron+.

Revision Source

<div style="background:lemonchiffon; border:solid navajowhite 1px; text-align:center; margin-bottom:1em; border-radius:10px">
<p><span style="color:#000;">UWAGA:</span>
 <b>Tłumaczenie tej strony nie zostało zakończone</b>.<br />
<small>Może być ona <span style="color: #000;">niekompletna</span> lub <span style="color: #000;">wymagać korekty</span>.</small><br />
<a href="Project:pl/Pomoc">Chcesz pomóc?</a> | Dokończ tłumaczenie | Sprawdź ortografię | <a href="Special:Tags?tag=Strony_wymagające_dopracowania&language=pl">Więcej takich stron+.</a></p>
</div>