mozilla

Template:DoPrzegladuTechnicznego

<aside class="overheadIndicator" style="background:lemonchiffon; border-color:navajowhite;">
    <div style="color:coral;font-weight:700; border-bottom:1px solid navajowhite;">
        <p>Ta strona została oznaczona przez osobę zajmująca się tym zagadnieniem lub innego użytkownika, że treść potrzebuje przeglądu osoby technicznej.</p>
    </div>
    <p>Do momentu pełnego przejrzenia treści, może się zdarzyć, że strona będzie zawierała jakieś błędy lub pomyłki.</p>
</aside>
Search for pages that use Template:DoPrzegladuTechnicznego to see example use cases and how many pages use this macro.

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: Ptak82, ethertank
Last updated by: ethertank,