mozilla

Compare Revisions

Quirks Mode and Standards Mode

Change Revisions

Revision 322453:

Revision 322453 by Sheppy on

Revision 328591:

Revision 328591 by nekretnine on

Title:
Quirks Mode and Standards Mode
Quirks Mode and Standards Mode
Slug:
Quirks_Mode_and_Standards_Mode
Quirks_Mode_and_Standards_Mode
Tags:
"Web Standards", "Gecko", "NeedsUpdate", "HTML", "NeedsTechnicalReview", "Web Development", "XHTML"
"Web Standards", "Gecko", "NeedsUpdate", "HTML", "NeedsTechnicalReview", "Web Development", "XHTML"
Content:

Revision 322453
Revision 328591
n8      In the old days of the web, pages were typically written inn8      "Wislavsky Nekretnine" -zašto da upravo izaberete nas?Zato 
> two versions: One for Netscape Navigator, and one for Microsoft >što nismo agencija i od svojih klijenata ne uzimamo ništa. Da,dob
>Internet Explorer. When the web standards were made at W3C, brows>ro ste pročitali ,zbog toga što već više od deceniju ipo saradjuj
>ers could not just start using them, as doing so would break most>emo sa našim najuspešnijim firmama iz građevinarstva i proizvodnj
> existing sites on the web. Browsers therefore introduced two mod>e,koje su spremne na inovacije i koje mogu da prihvate zahteve sv
>es to treat new standards compliant sites differently from old le>e zahtevnijeg domaćeg tržišta.
>gacy sites. 
t11      There are now three modes used by the layout engines in webt11      Glavni oslonac naše firme se izkazuje od Investiranja,preko
> browsers: quirks mode, almost standards mode, and full standards> Izgradnje,pa sve do proizvodnje .
> mode. In <strong>quirks mode</strong>, layout emulates nonstanda 
>rd behavior in Navigator 4 and Internet Explorer 5 for Windows th 
>at is required not to break existing content on the Web. In <stro 
>ng>full standards mode</strong>, the behavior is (hopefully) the  
>behavior described by the HTML and CSS specifications. In <strong 
>>almost standards mode</strong>, there are only a very small numb 
>er of quirks implemented. 
12    </p>
13    <p>
14      "Wislavsky OD" se rukovodi Freelancer sistemom
15    </p>
16    <p>
17      Šta je Freelancer sistem?
18    </p>
19    <p>
20      Freelancer je termin koji se odnosi na osobu koja je samoza
 >poslena i čiji rad nije direktno obavezan ni za jednog poslodavca
 >, ona izvršava zadatke ili upravlja projektima za neku (a najčešć
 >e više) kompaniju ili instituciju. Freelancer-i su često visoko k
 >valifikovani i specijalizovani za obavljanje određenih zadataka (
 >npr. kao menadžeri, programeri, novinari, urednici, profesori...)
 > i obično nisu ugrađeni u organizacionu strukturu klijenta za kog
 > rade.
21    </p>
22    <p>
23      Kako poslujemo u svojstvu "freelancer"?
24    </p>
25    <p>
26      Poslovanje u freelancer-u, se uglavnom uspostavlja potpisiv
 >anjem ugovora, ali nije redak slučaj i da postižem usmeni dogovor
 >. Isto tako i honorar može da varira i da bude različit od slučaj
 >a do slučaja, pa tako može da bude plaćen i po projektu, satu ili
 > danu, nedeljno, dvonedeljno ili mesečno – sve u zavisnosti kakav
 > dogovor postoji sa kompanijom. Nije redak slučaj i da se ovi nač
 >ini kombinuju (usled rada za više poslodavaca odjednom). Visina z
 >arade zavisi od nivoa stručnosti i iskustva, pa što smo više anga
 >žovani, više smo i plaćeni. Kao što je već rečeno, možemo da radi
 >mo za jednu ili više kompanija, možemo obaviti jedan zadatak,<br>
27      ali isto tako u nekoj kompaniji, možemo i da se zadržimo i 
 >godinama.U zavisnosti od dogovora sa Poslodavcem.
28    </p>
29    <p>
30      Sa poštovanjem "Wislavsky OD" -Consalting&amp;Menagment
31    </p>
32    <p>
33      Kosančić Ivana 12-Novi Sad
34    </p>
35    <p>
36      <a href="http://nsinfo1.wix.com/web-speaker" title="http://
 >nsinfo1.wix.com/web-speaker">http://nsinfo1.wix.com/web-speaker</
 >a>
37    </p>
38    <p>
39      Tel.: 062/452-805; 062/281-399

Back to History