mozilla

Compare Revisions

Getting started

Change Revisions

Revision 49172:

Revision 49172 by Selcuk.ogutcu on

Revision 49173:

Revision 49173 by Selcuk.ogutcu on

Title:
Getting started
Getting started
Slug:
Project:Getting_started
Project:Getting_started
Tags:
"MDC Project"
"MDC Project"
Content:

Revision 49172
Revision 49173
t44      Eklemek istediğin sayfaya bağlantı oluşturmak, ilgili sayfat44      Eklemek istediğin sayfaya bağlantı oluşturmak, ilgili sayfa
> başlığını çift köşeli parantezler içine yazmaktan ibarettir, şun> başlığını çift köşeli parantezler içine yazmaktan ibarettir, şun
>un gibi: <code><span class="plain">[[Here is an example]]</span><>un gibi: <code><span class="plain">[[İşte bir örnek]]</span></cod
>/code>. Kaydettiğinde şunun gibi bir bağlantıya dönüşecektir: <a >e>. Kaydettiğinde şunun gibi bir bağlantıya dönüşecektir: <a href
>href="en/Here_is_an_example">Here is an example</a>.>="en/%c4%b0%c5%9fte_bir_%c3%b6rnek">İşte bir örnek</a>.

Back to History