mozilla

Compare Revisions

Getting started

Change Revisions

Revision 49171:

Revision 49171 by Selcuk.ogutcu on

Revision 49172:

Revision 49172 by Selcuk.ogutcu on

Title:
Getting started
Getting started
Slug:
Project:Getting_started
Project:Getting_started
Tags:
"MDC Project"
"MDC Project"
Content:

Revision 49171
Revision 49172
n50      Yeni sayfana içerik eklemek istediğinde, basitçe, az önce on50      Yeni sayfana içerik eklemek istediğinde, basitçe, az önce o
>luştuduğun kırmızı bağlantıya tıkla ve yazmaya başla. When you wa>luştuduğun kırmızı bağlantıya tıkla ve yazmaya başla. Çalışmanı k
>nt to add content to your new page, simply click on the red link >aydetmek için düzenleme formunun altındaki "Save page" düğmesini 
>you just created and start writing. Remember to use the "Save pag>(uzun bir bölüm yazmaktaysan, sıkça) tıklamayı unutma.
>e" button at the bottom of the editing form to save your work (of 
>ten, if you're working on a long piece). 
n52    <h5 name="Page_naming_guide">n52    <h5 name="Sayfa_isimlendirme_k.C4.B1lavuzu">
53      Page naming guide53      Sayfa isimlendirme kılavuzu
t56      For more information about creating and naming new pages, st56      Yeni sayfalar oluşturma ve adlandırma konusunda daha fazla 
>ee our <a href="Project:en/Page_Naming_Guide">page naming guide</>bilgi için <a href="Project:en/Page_Naming_Guide">page naming gui
>a>.>de</a> sayfamızı inceleyin.

Back to History