mozilla

Compare Revisions

Getting started

Change Revisions

Revision 49170:

Revision 49170 by Nickolay on

Revision 49171:

Revision 49171 by Selcuk.ogutcu on

Title:
Getting started
Getting started
Slug:
Project:Getting_started
Project:Getting_started
Tags:
"MDC Project"
"MDC Project"
Content:

Revision 49170
Revision 49171
t19    <h3 name="The_basics">t19    <h3 name="Esaslar">
20      The basics20      Esaslar
21    </h3>
22    <p>21    </h3>
23      Here's a short guide to editing and creating pages in the M
>DC wikis. You're welcome to practice your wiki skills in the <a h 
>ref="en/Sandbox">Sandbox</a>. 
24    </p>22    <p>
25    <h4 name="Editing_pages">23      İşte MDC wiki'lerinde sayfaları düzenlemek ve oluşturmak iç
 >in küçük bir kılavuz. Here's a short guide to editing and creatin
 >g pages in the MDC wikis. <a href="en/Sandbox">Sandbox</a> bölümü
 >nde wiki yeteneklerini deneyebilirsin.
26      Editing pages
27    </h4>
28    <p>24    </p>
29      To edit a page you will first have to create an account on 25    <h4 name="Sayfalar.C4.B1_d.C3.BCzenlemek">
>the wiki. Do this by going to the <a href="Special:Userlogin">Use 
>r login</a> page and then filling out and submitting the form. On 
>ce you have created an account you will be automatically logged i 
>n and able to edit. 
26      Sayfaları düzenlemek
27    </h4>
30    </p>28    <p>
29      Bir sayfayı düzenlemek için yapman gereken ilk şey bir wiki
 >'de bir kullanıcı hesabı oluşturmaktır. Bunu <a href="Special:Use
 >rlogin">User login</a> sayfasına gidip formu doldurup göndererek 
 >yapabilirsin. Kullanıcı hesabını oluşturduktan sonra otomatik ola
 >rak oturum açmış olacaksın ve hemen sayfa düzenlemeye başlayabile
 >ceksin.
31    <p>30    </p>
32      In the right-hand column of every page you will now see an 
>"Edit" link. Clicking this link will bring you to the editing for 
>m for the page, where you can make whatever changes you like, pre 
>view those changes, then save them into the wiki. Once you save y 
>our edits, you'll be able to see them immediately on the page. 
33    </p>31    <p>
34    <h4 name="Starting_a_new_page">32      Bundan böyle her sayfanın sağ-el sütununda bir "Edit" bağla
 >ntısı göreceksin. Bu bağlantıya tıklamak ekranına, istediğin deği
 >şiklikleri özgürce yapabileceğin, değişikliklerine ön izleme yapa
 >bileceğin ve wiki'ye son durumu kaydedebileceğin bir düzenleme fo
 >rmunu getirecektir. Değişiklerini kaydettiğinde bu değişiklikleri
 > hemen sayfada görebileceksin.
35      Starting a new page
36    </h4>
37    <p>33    </p>
38      The easiest way to start a new page is to create a link for34    <h4 name="Yeni_bir_sayfaya_ba.C5.9Flamak">
> it on your user page, then use that link to enter into the "Edit 
>" mode for the page. 
35      Yeni bir sayfaya başlamak
36    </h4>
39    </p>37    <p>
38      Yeni bir sayfaya başlamanın en kolay yolu, kullanıcı sayfan
 >da oluşturacağın sayfaya bir bağlantı oluşturmak ve sonra bu bağl
 >antıyı kullanarak o sayfa için "Edit" (düzenleme) kipine geçmekti
 >r.
40    <p>39    </p>
41      To get to your user page, click on your user name in the to
>p blue bar of the wiki. If you haven't added anything to your use 
>r page, you'll be brought immediately into the editing form for t 
>he page where you can add whatever content you like. 
42    </p>40    <p>
41      Kullanıcı sayfana girmek için wiki'nin tepesindeki mavi çub
 >uk üzerindeki kullanıcı adına tıkla. Eğer kullanıcı sayfana hiçbi
 >rşey eklemediysen doğruca, sayfana istediğin içerikte ekleme yapa
 >bileceğin düzenleme formuna yönlendirileceksin.
43    <p>42    </p>
44      Creating a link to the page you want to add is as simple as
> writing the title for the page enclosed with double square brack 
>ets, like this: <code><span class="plain">[[Here is an example]]< 
>/span></code>. When saved, that will be turned into a link, like  
>this: <a href="en/Here_is_an_example">Here is an example</a>. 
45    </p>43    <p>
44      Eklemek istediğin sayfaya bağlantı oluşturmak, ilgili sayfa
 > başlığını çift köşeli parantezler içine yazmaktan ibarettir, şun
 >un gibi: <code><span class="plain">[[Here is an example]]</span><
 >/code>. Kaydettiğinde şunun gibi bir bağlantıya dönüşecektir: <a 
 >href="en/Here_is_an_example">Here is an example</a>.
46    <p>45    </p>
47      If the page doesn't already exist, the link will be in red.
> If it <i>does</i> already exist, the link will be in blue. Shoul 
>d you want to create a new page but the page title you want is al 
>ready taken, check first to see if you might be better to help ed 
>it and improve the page that's already there. Otherwise, think of 
> a different title for your new page and create a link for it. 
48    </p>46    <p>
47      Eğer sayfa henüz mevcut değilse bağlantı kırmızı olacaktır.
 > Eğer <i>mevcutsa</i> bağlantı mavi renkte olacaktır. Yeni bir sa
 >yfa oluşturmak oluşturmak istediğinde eğer sayfa başlığın daha ön
 >ce bir başkası tarafından oluşturulmuşsa önce, zaten mevcut olan 
 >o başlığa ait sayfayı inceleyerek o sayfanın geliştirilmesine ve 
 >düzenlenmesine katkın olup olamayacağına bir bak. Aksi durumda ol
 >uşturacağın yeni sayfanın başlığı ve bağlantısı için başka bir is
 >im düşün.
49    <p>48    </p>
49    <p>
50      When you want to add content to your new page, simply click50      Yeni sayfana içerik eklemek istediğinde, basitçe, az önce o
> on the red link you just created and start writing. Remember to >luştuduğun kırmızı bağlantıya tıkla ve yazmaya başla. When you wa
>use the "Save page" button at the bottom of the editing form to s>nt to add content to your new page, simply click on the red link 
>ave your work (often, if you're working on a long piece).>you just created and start writing. Remember to use the "Save pag
 >e" button at the bottom of the editing form to save your work (of
 >ten, if you're working on a long piece).

Back to History