mozilla
Your Search Results

  MathML Torture Test

  MathML Torture Test

  HTML Content

  <p>
   Render mathematics with:
   <select name="MathFont" id="MathFont">
    <option value="Default" selected="selected">Default fonts</option>
    <option value="Asana">Asana (Requires Gecko ≥ 31)</option>
    <option value="Cambria">Cambria (Requires Gecko ≥ 31)</option>
    <option value="LatinModern">Latin Modern (Requires Gecko ≥ 31)</option>
    <option value="LucidaBright">Lucida Bright (Requires Gecko ≥ 31)</option>
    <option value="MathJaxTeX">MathJax TeX (obsolete since Gecko 31)</option>
    <option value="Minion">Minion (Requires Gecko ≥ 31)</option>
    <option value="NeoEuler">Neo Euler (Requires Gecko ≥ 31)</option>
    <option value="STIX">STIX (Requires Gecko ≥ 31)</option>
    <option value="STIXGeneral">STIX General (obsolete since Gecko 31)</option>
    <option value="TeXGyreBonum">TeX Gyre Bonum (Requires Gecko ≥ 31)</option>
    <option value="TeXGyrePagella">TeX Gyre Pagella (Requires Gecko ≥ 31)</option>
    <option value="TeXGyreSchola">TeX Gyre Schola (Requires Gecko ≥ 31)</option>
    <option value="TeXGyreTermes">TeX Gyre Termes (Requires Gecko ≥ 31)</option>
    <option value="XITS">XITS (Requires Gecko ≥ 31)</option>
    <option value="XITSRTL">XITS RTL (Requires Gecko ≥ 31)</option>
   </select> <br/>
  </p>
  
  <table>
  
  <tr>
  <td></td>
  <th scope="col">As rendered by TeX</th>
  <th scope="col">As rendered by your browser</th></tr>
  
  <tr>
  <td>1</td>
  
  <td><img src="https://developer.mozilla.org/@api/deki/files/4578/=ex1.png" width="38" height="22"
  alt="TeXbook, 16.2-16.3" /></td>
  <td>
  <math display="block">
  <mrow>
   <msup>
    <mi>x</mi>
    <mn>2</mn>
   </msup>
   <msup>
    <mi>y</mi>
  
    <mn>2</mn>
   </msup>
  </mrow>
  </math>
  </td></tr>
  
  <tr>
  <td>2</td>
  <td><img src="https://developer.mozilla.org/@api/deki/files/4579/=ex2.png" width="30" height="17" alt="TeXbook, 16.2-16.3" /></td>
  <td>
  <math display="block">
  <!--
  <mrow>
   <msub><mi></mi><mn>2</mn></msub>
   <msub><mi>F</mi><mn>3</mn></msub>
  </mrow>
  -->
  <mrow>
  
   <mmultiscripts>
    <mi>F</mi>
    <mn>3</mn><none/>
    <mprescripts/>
    <mn>2</mn><none/>
   </mmultiscripts>
  </mrow>
  </math>
  
  </td></tr>
  
  <tr>
  <td>3</td>
  <td><img src="https://developer.mozilla.org/@api/deki/files/4586/=ex21.png" width="58" height="47" alt="TeXbook, 17-17.1" /></td>
  <td>
  <math display="block">
  <mrow>
   <mfrac>
    <mrow>
     <mi>x</mi>
     <mo>+</mo>
  
     <msup>
      <mi>y</mi>
      <mn>2</mn>
     </msup>
    </mrow>
    <mrow>
     <mi>k</mi>
  
     <mo>+</mo>
     <mn>1</mn>
    </mrow>
   </mfrac>
  </mrow>
  </math>
  </td></tr>
  
  <tr>
  <td>4</td>
  
  <td><img src="https://developer.mozilla.org/@api/deki/files/4587/=ex22.png" width="76" height="25" alt="TeXbook, 17-17.1" /></td>
  <td>
  <math display="block">
  <mrow>
   <mi>x</mi>
   <mo>+</mo>
   <msup>
    <mi>y</mi>
    <mfrac>
  
     <mn>2</mn>
     <mrow>
      <mi>k</mi>
      <mo>+</mo>
      <mn>1</mn>
     </mrow>
    </mfrac>
  
   </msup>
  </mrow>
  </math>
  </td></tr>
  
  <tr>
  <td>5</td>
  <td><img src="https://developer.mozilla.org/@api/deki/files/4588/=ex23.png" width="30" height="42" alt="TeXbook, 17-17.1" /></td>
  <td>
  <math display="block">
  <mrow>
   <mfrac>
    <mi>a</mi>
  
    <mrow>
     <mi>b</mi>
     <mo>/</mo>
     <mn>2</mn>
    </mrow>
   </mfrac>
  </mrow>
  </math>
  
  </td></tr>
  
  <tr>
  <td>6</td>
  <td><img src="https://developer.mozilla.org/@api/deki/files/4589/=ex24.png" width="220" height="138" alt="TeXbook, 17.5-17.6" /></td>
  <td>
  <math display="block">
  <mrow>
   <msub>
    <mi>a</mi>
    <mn>0</mn>
  
   </msub>
   <mo>+</mo>
   <mfrac>
    <mn>1</mn>
    <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
     <msub>
      <mi>a</mi>
  
      <mn>1</mn>
     </msub>
     <mo>+</mo>
     <mfrac>
      <mn>1</mn>
      <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
       <msub>
  
        <mi>a</mi>
        <mn>2</mn>
       </msub>
       <mo>+</mo>
       <mfrac>
        <mn>1</mn>
        <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
  
         <msub>
          <mi>a</mi>
          <mn>3</mn>
         </msub>
         <mo>+</mo>
         <mfrac>
          <mn>1</mn>
  
          <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
           <msub>
            <mi>a</mi>
            <mn>4</mn>
           </msub>
          </mstyle>
         </mfrac>
        </mstyle>
       </mfrac>
  
      </mstyle>
     </mfrac>
    </mstyle>
   </mfrac>
  </mrow>
  </math>
  </td></tr>
  
  <tr>
  <td>7</td>
  <td><img src="https://developer.mozilla.org/@api/deki/files/4590/=ex25.png" width="200" height="85" alt="TeXbook, 17.5-17.6" /></td>
  <td>
  
  <math>
  <mrow>
   <msub>
    <mi>a</mi>
    <mn>0</mn>
   </msub>
   <mo>+</mo>
   <mfrac>
  
    <mn>1</mn>
    <mrow>
     <msub>
      <mi>a</mi>
      <mn>1</mn>
     </msub>
     <mo>+</mo>
  
     <mfrac>
      <mn>1</mn>
      <mrow>
       <msub>
        <mi>a</mi>
        <mn>2</mn>
       </msub>
  
       <mo>+</mo>
       <mfrac>
        <mn>1</mn>
        <mrow>
         <msub>
          <mi>a</mi>
          <mn>3</mn>
  
         </msub>
         <mo>+</mo>
         <mfrac>
          <mn>1</mn>
          <mrow>
           <msub>
            <mi>a</mi>
  
            <mn>4</mn>
           </msub>
          </mrow>
         </mfrac>
        </mrow>
       </mfrac>
      </mrow>
     </mfrac>
  
    </mrow>
   </mfrac>
  </mrow>
  </math>
  </td></tr>
  
  <tr>
  <td>8</td>
  <td><img src="https://developer.mozilla.org/@api/deki/files/4591/=ex26.png" width="54" height="50" alt="TeXbook, 17.5-17.6" /></td>
  <td>
  <math display="block">
  <mrow>
   <mo>(</mo>
  
   <mfrac linethickness="0">
    <mi>n</mi>
    <mrow>
     <mi>k</mi>
     <mo>/</mo>
     <mn>2</mn>
    </mrow>
  
   </mfrac>
   <mo>)</mo>
  </mrow>
  </math>
  </td></tr>
  
  <tr>
  <td>9</td>
  <td><img src="https://developer.mozilla.org/@api/deki/files/4592/=ex27.png" width="237" height="50" alt="TeXbook, 17.7" /></td>
  <td>
  <math display="block">
  <mrow>
   <mrow>
  
  
    <mo>(</mo>
    <mfrac linethickness="0">
     <mi>p</mi>
     <mn>2</mn>
    </mfrac>
    <mo>)</mo>
   </mrow>
  
   <msup>
    <mi>x</mi>
    <mn>2</mn>
   </msup>
   <msup>
    <mi>y</mi>
    <mrow>
  
     <mi>p</mi>
     <mo>-</mo>
     <mn>2</mn>
    </mrow>
   </msup>
   <mo>-</mo>
   <mfrac>
  
    <mn>1</mn>
    <mrow>
     <mn>1</mn>
     <mo>-</mo>
     <mi>x</mi>
    </mrow>
   </mfrac>
  
   <mfrac>
    <mn>1</mn>
    <mrow>
     <mn>1</mn>
     <mo>-</mo>
     <msup>
      <mi>x</mi>
  
      <mn>2</mn>
     </msup>
    </mrow>
   </mfrac>
  </mrow>
  </math>
  </td></tr>
  
  <tr>
  <td>10</td>
  <td><img src="https://developer.mozilla.org/@api/deki/files/4593/=ex29.png" width="116" height="63" alt="TeXbook, 17.7-17.8" /></td>
  
  <td>
  <math display="block">
  <mrow>
   <munder>
    <mo>&sum;</mo>
    <mrow>
     <mfrac linethickness="0">
      <mrow>
       <mn>0</mn>
       <mo>&leq;</mo>
  
       <mi>i</mi>
       <mo>&leq;</mo>
       <mi>m</mi>
      </mrow>
      <mrow>
       <mn>0</mn>
       <mo>&lt;</mo>
  
       <mi>j</mi>
       <mo>&lt;</mo>
       <mi>n</mi>
      </mrow>
     </mfrac>
    </mrow>
   </munder>
   <mi>P</mi>
  
   <mo stretchy="false">(</mo>
   <mi>i</mi>
   <mo>,</mo>
   <mi>j</mi>
   <mo stretchy="false">)</mo>
  </mrow>
  </math>
  
  </td></tr>
  
  <tr>
  <td>11</td>
  <td><img src="https://developer.mozilla.org/@api/deki/files/4580/=ex3.png" width="27" height="18" alt="TeXbook, 16.2-16.3" /></td>
  <td>
  <math display="block">
  <mrow>
  <msup>
   <mi>x</mi>
   <mrow>
    <mn>2</mn>
  
    <mi>y</mi>
   </mrow>
  </msup>
  </mrow>
  </math>
  </td></tr>
  
  <tr>
  <td>12</td>
  <td><img src="https://developer.mozilla.org/@api/deki/files/4594/=ex30.png" width="175" height="61" alt="TeXbook, 17.8" /></td>
  <td>
  <math display="block">
  <mrow>
  
   <munderover>
    <mo>&sum;</mo>
    <mrow>
     <mi>i</mi>
     <mo>=</mo>
     <mn>1</mn>
    </mrow>
  
    <mi>p</mi>
   </munderover>
   <munderover>
    <mo>&sum;</mo>
    <mrow>
     <mi>j</mi>
     <mo>=</mo>
  
     <mn>1</mn>
    </mrow>
    <mi>q</mi>
   </munderover>
   <munderover>
    <mo>&sum;</mo>
    <mrow>
     <mi>k</mi>
  
     <mo>=</mo>
     <mn>1</mn>
    </mrow>
    <mi>r</mi>
   </munderover>
   <msub>
    <mi>a</mi>
  
    <mrow>
     <mi>i</mi>
     <mi>j</mi>
    </mrow>
   </msub>
   <msub>
    <mi>b</mi>
  
    <mrow>
     <mi>j</mi>
     <mi>k</mi>
    </mrow>
   </msub>
   <msub>
    <mi>c</mi>
  
    <mrow>
     <mi>k</mi>
     <mi>i</mi>
    </mrow>
   </msub>
  </mrow>
  </math>
  </td></tr>
  
  <tr>
  
  <td>13</td>
  <td><img src="https://developer.mozilla.org/@api/deki/files/4595/=ex31.png" width="405" height="100" alt="TeXbook, 17.9-17.10" /></td>
  <td>
  <math display="block">
  <mrow>
   <msqrt>
    <mn>1</mn>
    <mo>+</mo>
    <msqrt>
     <mn>1</mn>
  
     <mo>+</mo>
     <msqrt>
      <mn>1</mn>
      <mo>+</mo>
      <msqrt>
       <mn>1</mn>
       <mo>+</mo>
  
       <msqrt>
        <mn>1</mn>
        <mo>+</mo>
        <msqrt>
         <mn>1</mn>
         <mo>+</mo>
         <msqrt>
  
          <mn>1</mn>
          <mo>+</mo>
          <mi>x</mi>
         </msqrt>
        </msqrt>
       </msqrt>
      </msqrt>
  
     </msqrt>
    </msqrt>
   </msqrt>
  </mrow>
  </math>
  </td></tr>
  
  <tr>
  <td>14</td>
  <td><img src="https://developer.mozilla.org/@api/deki/files/4596/=ex34.png" width="272" height="50" alt="TeXbook, 17.10" /></td>
  <td>
  <math display="block">
  <mrow>
  
   <mrow>
    <mo>(</mo>
    <mfrac>
     <msup>
      <mo>&part;</mo>
      <mn>2</mn>
     </msup>
     <mrow>
  
      <mo>&part;</mo>
      <msup>
       <mi>x</mi>
       <mn>2</mn>
      </msup>
     </mrow>
    </mfrac>
    <mo>+</mo>
  
    <mfrac>
     <msup>
      <mo>&part;</mo>
      <mn>2</mn>
     </msup>
     <mrow>
      <mo>&part;</mo>
      <msup>
  
       <mi>y</mi>
       <mn>2</mn>
      </msup>
     </mrow>
    </mfrac>
    <mo>)</mo>
   </mrow>
  
   <msup>
    <mrow>
     <mo minsize="1.5">|</mo>
     <mi>&#x3C6; <!-- \varphi --></mi>
     <mo stretchy="false">(</mo>
     <mi>x</mi>
     <mo>+</mo>
  
     <mi mathvariant="normal">i</mi>
     <mi>y</mi>
     <mo stretchy="false">)</mo>
     <mo minsize="1.5">|</mo>
    </mrow>
    <mn>2</mn>
  
   </msup>
   <mo>=</mo>
   <mn>0</mn>
  </mrow>
  </math>
  </td></tr>
  
  <tr>
  <td>15</td>
  <td><img src="https://developer.mozilla.org/@api/deki/files/4581/=ex4.png" width="31" height="22" alt="TeXbook, 16.2-16.3" /></td>
  <td>
  
  <math display="block">
  <mrow>
   <msup>
    <mn>2</mn>
    <msup>
     <mn>2</mn>
     <msup>
      <mn>2</mn>
  
      <mi>x</mi>
     </msup>
    </msup>
   </msup>
  </mrow>
  </math>
  </td></tr>
  
  <tr>
  <td>16</td>
  <td><img src="https://developer.mozilla.org/@api/deki/files/4597/=ex40.png" width="55" height="49" alt="TeXbook, 18.10-18.11" /></td>
  
  <td>
  <math display="block">
  <mrow>
   <msubsup>
    <mo stretchy="false">&int;</mo>
    <mn>1</mn>
    <mi>x</mi>
   </msubsup>
   <mfrac>
  
    <mrow><mi>d</mi><mi>t</mi></mrow>
    <mi>t</mi>
   </mfrac>
  </mrow>
  </math>
  </td></tr>
  
  <tr>
  <td>17</td>
  <td><img src="https://developer.mozilla.org/@api/deki/files/4599/=ex41.png" width="91" height="47" alt="TeXbook, 18.12-18.13" /></td>
  <td>
  
  <math display="block">
  <mrow>
   <msub>
    <mo>&#x222C; <!-- \iint --></mo>
    <mi>D</mi>
   </msub>
   <mi>d</mi><mi>x</mi>
   <mspace width="thinmathspace"/>
  
   <mi>d</mi><mi>y</mi>
  </mrow>
  </math>
  </td></tr>
  
  <tr>
  <td>18</td>
  <td><img src="https://developer.mozilla.org/@api/deki/files/4600/=ex43.png" width="250" height="66" alt="TeXbook, 18.23" /></td>
  <td>
  <math display="block">
  <mrow>
   <mi>f</mi>
  
   <mo stretchy="false">(</mo>
   <mi>x</mi>
   <mo stretchy="false">)</mo>
   <mo>=</mo>
   <mrow>
    <mo>{</mo>
  
    <mtable>
     <mtr>
      <mtd columnalign="center">
       <mrow>
        <mn>1</mn>
        <mo>/</mo>
        <mn>3</mn>
  
       </mrow>
      </mtd>
      <mtd columnalign="left">
       <mrow>
        <mtext>if&nbsp;</mtext>
        <mn>0</mn>
        <mo>&leq;</mo>
        <mi>x</mi>
  
        <mo>&leq;</mo>
        <mn>1</mn>
        <mo>;</mo>
       </mrow>
      </mtd>
     </mtr>
     <mtr>
      <mtd columnalign="center">
  
       <mrow>
        <mn>2</mn>
        <mo>/</mo>
        <mn>3</mn>
       </mrow>
      </mtd>
      <mtd columnalign="center">
  
       <mrow>
        <mtext>if&nbsp;</mtext>
        <mn>3</mn>
        <mo>&leq;</mo>
        <mi>x</mi>
        <mo>&leq;</mo>
        <mn>4</mn>
  
        <mo>;</mo>
       </mrow>
      </mtd>
     </mtr>
     <mtr>
      <mtd columnalign="center">
       <mn>0</mn>
      </mtd>
  
      <mtd columnalign="left">
       <mtext>elsewhere.</mtext>
      </mtd>
     </mtr>
    </mtable>
   </mrow>
  </mrow>
  </math>
  </td></tr>
  
  <tr>
  <td>19</td>
  <td><img src="https://developer.mozilla.org/@api/deki/files/4601/=ex44.png" width="101" height="44" alt="TeXbook, 18.23-18.24" /></td>
  <td>
  <math display="block">
  <mover>
   <mrow>
    <mi>x</mi>
    <mo>+</mo>
    <mo>...</mo>
  
    <mo>+</mo>
    <mi>x</mi>
   </mrow>
   <mover>
    <mo>&OverBrace;</mo>
    <mrow><mi>k</mi> <mspace width="thinmathspace"/> <mtext>times</mtext></mrow>
   </mover>
  
  </mover>
  </math>
  </td></tr>
  
  <tr>
  <td>20</td>
  <td><img src="https://developer.mozilla.org/@api/deki/files/4582/=ex5.png" width="25" height="13" alt="TeXbook, 16.2-16.3" /></td>
  <td>
  <math display="block">
  <mrow>
   <msub>
    <mi>y</mi>
    <msup>
  
     <mi>x</mi>
     <mn>2</mn>
    </msup>
   </msub>
  </mrow>
  </math>
  </td></tr>
  
  <tr>
  <td>21</td>
  
  <td><img src="https://developer.mozilla.org/@api/deki/files/4602/=ex51.png" width="253" height="56" alt="TeXbook, 18.40" /></td>
  <td>
  <math display="block">
  <mrow>
   <munder>
    <mo>&sum;</mo>
    <mrow>
     <mi>p</mi>
     <mtext>&nbsp;prime</mtext>
    </mrow>
  
   </munder>
   <mi>f</mi>
   <mo stretchy="false">(</mo>
   <mi>p</mi>
   <mo stretchy="false">)</mo>
   <mo>=</mo>
  
   <msub>
    <mo stretchy="false">&int;</mo>
    <mrow>
     <mi>t</mi>
     <mo>&gt;</mo>
     <mn>1</mn>
    </mrow>
   </msub>
  
   <mi>f</mi>
   <mo stretchy="false">(</mo>
   <mi>t</mi>
   <mo stretchy="false">)</mo>
   <mspace width="thinmathspace"/>
   <mi>d</mi>
   <mi>&pi;</mi>
   <mo stretchy="false">(</mo>
   <mi>t</mi>
   <mo stretchy="false">)</mo>
  </mrow>
  </math>
  </td></tr>
  
  <tr>
  <td>22</td>
  
  <td><img src="https://developer.mozilla.org/@api/deki/files/4603/=ex52.png" width="159" height="81" alt="TeXbook, 18.41" /></td>
  <td>
  <math display="block">
  <mrow>
   <mo stretchy="false">{</mo>
   <munder>
    <mrow>
     <mover>
      <mrow>
       <mpadded width="0em"><mphantom><mo>(</mo></mphantom></mpadded>
       <mi>a</mi>
       <mo>,</mo>
       <mo>...</mo>
       <mo>,</mo>
       <mi>a</mi>
      </mrow>
  
      <mover>
       <mo>&OverBrace;</mo>
       <mrow>
        <mi>k</mi>
        <mtext>&nbsp;</mtext>
        <mi>a</mi>
        <mtext>'s</mtext>
  
       </mrow>
      </mover>
     </mover>
     <mo>,</mo>
     <mover>
      <mrow>
       <mpadded width="0em"><mphantom><mo>(</mo></mphantom></mpadded>
       <mi>b</mi>
       <mo>,</mo>
       <mo>...</mo>
       <mo>,</mo>
       <mi>b</mi>
      </mrow>
  
      <mover>
       <mo>&OverBrace;</mo>
       <mrow>
        <mi>&ell;</mi>
        <mtext>&nbsp;</mtext>
        <mi>b</mi>
        <mtext>'s</mtext>
       </mrow>
  
      </mover>
     </mover>
    </mrow>
    <munder>
     <mo>&UnderBrace;</mo>
     <mrow>
      <mi>k</mi>
      <mo>+</mo>
  
      <mi>&ell;</mi>
      <mtext>&nbsp;elements</mtext>
     </mrow>
    </munder>
   </munder>
   <mo stretchy="false">}</mo>
  </mrow>
  </math>
  </td></tr>
  
  <tr>
  <td>23</td>
  <td><img src="https://developer.mozilla.org/@api/deki/files/4604/=ex53.png" width="213" height="108" alt="TeXbook, 18.42" /></td>
  <td>
  <math display="block">
  <mrow>
   <mo>(</mo>
   <mtable>
    <mtr>
     <mtd columnalign="center">
  
      <mrow>
       <mo>(</mo>
       <mtable>
        <mtr>
         <mtd columnalign="center">
          <mi>a</mi>
         </mtd>
         <mtd columnalign="center">
  
          <mi>b</mi>
         </mtd>
        </mtr>
        <mtr>
         <mtd columnalign="center">
          <mi>c</mi>
         </mtd>
         <mtd columnalign="center">
  
          <mi>d</mi>
         </mtd>
        </mtr>
       </mtable>
       <mo>)</mo>
      </mrow>
     </mtd>
     <mtd columnalign="center">
  
      <mrow>
       <mo>(</mo>
       <mtable>
        <mtr>
         <mtd columnalign="center">
          <mi>e</mi>
         </mtd>
         <mtd columnalign="center">
  
          <mi>f</mi>
         </mtd>
        </mtr>
        <mtr>
         <mtd columnalign="center">
          <mi>g</mi>
         </mtd>
         <mtd columnalign="center">
  
          <mi>h</mi>
         </mtd>
        </mtr>
       </mtable>
       <mo>)</mo>
      </mrow>
     </mtd>
    </mtr>
  
    <mtr>
     <mtd columnalign="center">
      <mn>0</mn>
     </mtd>
     <mtd columnalign="center">
      <mrow>
       <mo>(</mo>
       <mtable>
  
        <mtr>
         <mtd columnalign="center">
          <mi>i</mi>
         </mtd>
         <mtd columnalign="center">
          <mi>j</mi>
         </mtd>
        </mtr>
  
        <mtr>
         <mtd columnalign="center">
          <mi>k</mi>
         </mtd>
         <mtd columnalign="center">
          <mi>l</mi>
         </mtd>
        </mtr>
  
       </mtable>
       <mo>)</mo>
      </mrow>
     </mtd>
    </mtr>
   </mtable>
   <mo>)</mo>
  </mrow>
  
  </math>
  </td></tr>
  
  <tr>
  <td>24</td>
  <td><img src="https://developer.mozilla.org/@api/deki/files/4605/=ex54.png" width="344" height="130" alt="TeXbook, 18.43" /></td>
  <td>
  <math display="block">
  <mrow>
   <mi>det</mi>
   <mo>|</mo>
   <mtable>
  
    <mtr>
     <mtd columnalign="center">
      <msub>
       <mi>c</mi>
       <mn>0</mn>
      </msub>
     </mtd>
     <mtd columnalign="center">
  
      <msub>
       <mi>c</mi>
       <mn>1</mn>
      </msub>
     </mtd>
     <mtd columnalign="center">
      <msub>
       <mi>c</mi>
  
       <mn>2</mn>
      </msub>
     </mtd>
     <mtd columnalign="center">
      <mo>&mldr;</mo>
     </mtd>
     <mtd columnalign="center">
      <msub>
  
       <mi>c</mi>
       <mi>n</mi>
      </msub>
     </mtd>
    </mtr>
    <mtr>
     <mtd columnalign="center">
      <msub>
  
       <mi>c</mi>
       <mn>1</mn>
      </msub>
     </mtd>
     <mtd columnalign="center">
      <msub>
       <mi>c</mi>
  
       <mn>2</mn>
      </msub>
     </mtd>
     <mtd columnalign="center">
      <msub>
       <mi>c</mi>
       <mn>3</mn>
  
      </msub>
     </mtd>
     <mtd columnalign="center">
      <mo>&mldr;</mo>
     </mtd>
     <mtd columnalign="center">
      <msub>
       <mi>c</mi>
  
       <mrow>
        <mi>n</mi>
        <mo>+</mo>
        <mn>1</mn>
       </mrow>
      </msub>
     </mtd>
  
    </mtr>
    <mtr>
     <mtd columnalign="center">
      <msub>
       <mi>c</mi>
       <mn>2</mn>
      </msub>
     </mtd>
  
     <mtd columnalign="center">
      <msub>
       <mi>c</mi>
       <mn>3</mn>
      </msub>
     </mtd>
     <mtd columnalign="center">
      <msub>
  
       <mi>c</mi>
       <mn>4</mn>
      </msub>
     </mtd>
     <mtd columnalign="center">
      <mo>&mldr;</mo>
     </mtd>
     <mtd columnalign="center">
  
      <msub>
       <mi>c</mi>
       <mrow>
        <mi>n</mi>
        <mo>+</mo>
        <mn>2</mn>
       </mrow>
  
      </msub>
     </mtd>
    </mtr>
    <mtr>
     <mtd columnalign="center">
      <mo>&#x22EE;</mo>
     </mtd>
     <mtd columnalign="center">
      <mo>&#x22EE;</mo>
  
     </mtd>
     <mtd columnalign="center">
      <mo>&#x22EE;</mo>
     </mtd>
     <mtd columnalign="center">
     </mtd>
     <mtd columnalign="center">
      <mo>&#x22EE;</mo>
     </mtd>
  
    </mtr>
    <mtr>
     <mtd columnalign="center">
      <msub>
       <mi>c</mi>
       <mi>n</mi>
      </msub>
     </mtd>
  
     <mtd columnalign="center">
      <msub>
       <mi>c</mi>
       <mrow>
        <mi>n</mi>
        <mo>+</mo>
        <mn>1</mn>
  
       </mrow>
      </msub>
     </mtd>
     <mtd columnalign="center">
      <msub>
       <mi>c</mi>
       <mrow>
        <mi>n</mi>
  
        <mo>+</mo>
        <mn>2</mn>
       </mrow>
      </msub>
     </mtd>
     <mtd columnalign="center">
      <mo>&mldr;</mo>
     </mtd>
  
     <mtd columnalign="center">
      <msub>
       <mi>c</mi>
       <mrow>
        <mn>2</mn>
        <mi>n</mi>
       </mrow>
  
      </msub>
     </mtd>
    </mtr>
   </mtable>
   <mo>|</mo>
   <mo>&gt;</mo>
   <mn>0</mn>
  </mrow>
  
  </math>
  </td></tr>
  
  <tr>
  <td>25</td>
  <td><img src="https://developer.mozilla.org/@api/deki/files/4598/=ex6.png" width="25" height="14" alt="TeXbook, 16.2-16.3" /></td>
  <td>
  <math display="block">
  <msub>
   <mi>y</mi>
   <msub>
    <mi>x</mi>
  
    <mn>2</mn>
   </msub>
  </msub>
  </math>
  </td></tr>
  
  <tr>
  <td>26</td>
  <td><img src="https://developer.mozilla.org/@api/deki/files/4583/=ex7.png" width="90" height="23" alt="TeXbook, 16.4-16.5" /></td>
  <td>
  <math display="block">
  <mrow>
   <msubsup>
  
    <mi>x</mi>
    <mn>92</mn>
    <mn>31415</mn>
   </msubsup>
   <mo>+</mo>
   <mi>&pi;</mi>
  </mrow>
  
  </math>
  </td></tr>
  
  <tr>
  <td>27</td>
  <td><img src="https://developer.mozilla.org/@api/deki/files/4584/=ex8.png" width="27" height="36" alt="TeXbook, 16.4-16.5" /></td>
  <td>
  <math display="block">
  <msubsup>
   <mi>x</mi>
   <msubsup>
    <mi>y</mi>
  
    <mi>b</mi>
    <mi>a</mi>
   </msubsup>
   <msubsup>
    <mi>z</mi>
    <mi>c</mi>
    <mi>d</mi>
  
   </msubsup>
  </msubsup>
  </math>
  </td></tr>
  
  <tr>
  <td>28</td>
  <td><img src="https://developer.mozilla.org/@api/deki/files/4585/=ex9.png" width="24" height="22" alt="TeXbook, 16.4-16.5" /></td>
  <td>
  <math display="block">
  <msubsup>
   <mi>y</mi>
   <mn>3</mn>
  
   <mrow>
    <mo>&prime;</mo>
    <mo>&prime;</mo>
    <mo>&prime;</mo>
   </mrow>
  </msubsup>
  </math>
  
  </td></tr>
  </table>

  CSS Content

   /* Table style */
  
   body {
    text-align: center;
   }
  
   table
   {
   border: solid thin;
   border-collapse: collapse;
   margin-left: auto;
   margin-right: auto;
   }
  
   th
   {
   background-color: #ddf;
   border: solid thin;
   color: black;
   padding: 5px;
   }
  
   td
   {
   border: solid thin;
   padding: 5px;
   text-align: center;
   }
  
   .Asana math { font-family: Asana Math; }
   .Cambria math { font-family: Cambria Math; }
   .LatinModern math { font-family: Latin Modern Math; }
   .LucidaBright math { font-family: Lucida Bright Math; }
   .Minion math { font-family: Minion Math; }
   .NeoEuler math { font-family: Neo Euler; }
   .STIX math { font-family: STIX Math; }
   .TeXGyreBonum math { font-family: TeX Gyre Bonum Math; }
   .TeXGyrePagella math { font-family: TeX Gyre Pagella Math; }
   .TeXGyreSchola math { font-family: TeX Gyre Schola Math; }
   .TeXGyreTermes math { font-family: TeX Gyre Termes Math; }
   .XITS math { font-family: XITS Math; }
   .XITSRTL math { font-family: XITS Math; direction: rtl; }
  
   /* MathJax */
  
   .MathJaxTeX ::-moz-math-stretchy {
    font-family: MathJax_Main;
   }
  
   .MathJaxTeX math, .MathJaxTeX [mathvariant] {
    font-family: MathJax_Main;
   }
  
   .MathJaxTeX [mathvariant="sans-serif"],
   .MathJaxTeX [mathvariant="bold-sans-serif"],
   .MathJaxTeX [mathvariant="sans-serif-italic"]
   .MathJaxTeX [mathvariant="sans-serif-bold-italic"] {
    font-family: MathJax_SansSerif;
   }
  
   .MathJaxTeX [mathvariant="monospace"] {
    font-family: MathJax_Typewriter;
   }
  
   .MathJaxTeX [mathvariant="fraktur"],
   .MathJaxTeX [mathvariant="bold-fraktur"] {
    font-family: MathJax_Fraktur;
   }
  
   .MathJaxTeX [mathvariant="script"],
   .MathJaxTeX [mathvariant="bold-script"] {
    font-family: MathJax_Script;
   }
  
   .MathJaxTeX [mathvariant="double-struck"] {
    font-family: MathJax_AMS;
   }
  
   /* STIXGeneral */
  
   .STIXGeneral ::-moz-math-stretchy {
    font-family: STIXNonUnicode, STIXSizeOneSym, STIXSize1, STIXGeneral;
   }
  
   .STIXGeneral math, .STIX [mathvariant] {
    font-family: STIXGeneral;
   }
  
   .STIXGeneral [mathvariant="sans-serif"],
   .STIXGeneral [mathvariant="bold-sans-serif"],
   .STIXGeneral [mathvariant="sans-serif-italic"],
   .STIXGeneral [mathvariant="sans-serif-bold-italic"] {
    font-family: sans-serif;
   }
  
   .STIXGeneral [mathvariant="monospace"] {
    font-family: monospace;
   }
  
  
  

  JavaScript Content

   function updateMathFont()
   {
   var mathFont = document.getElementById("MathFont").value;
   if (mathFont == "Default") {
    document.body.removeAttribute("class");
   } else {
    document.body.setAttribute("class", mathFont);
   }
   }
   
   function load()
   {
   document.getElementById("MathFont").
   addEventListener("change", updateMathFont, false)
   }
  
   window.addEventListener("load", load, false);
  
  

  Note: to get the best rendering for the equations below, be sure to have appropriate mathematical fonts installed. Some fonts containing an OpenType MATH table requires Gecko 31.0 (Firefox 31.0 / Thunderbird 31.0 / SeaMonkey 2.28) and might not work well on Windows. See also this test page with Web fonts.

   

  Document Tags and Contributors

  Contributors to this page: fred.wang, SphinxKnight, fscholz, lass
  Last updated by: fred.wang,