mozilla

Revision 450285 of Midas editor module security preferences

 • Revision slug: Midas/Security_preferences
 • Revision title: Security preferences
 • Revision id: 450285
 • Created:
 • Creator: kurt10on
 • Is current revision? No
 • Comment

Revision Content

 
 
 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

 

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
 

 

 1. 1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Unvan              : Sinan Eren

Adres                        :Çiçekçi sok. Tanyu apt. 3/7 Altıntepe/Maltepe/İSTANBUL 34840


Telefon                     : +90 850 302 63 20

Fax                           : +90 216 489 01 84

E-posta adresi            : info@mirrorcover.org

Ürün iade adresi         : Çiçekçi sok. Tanyu apt. 3/7 Altıntepe/Maltepe/İSTANBUL 34840

 

 1. 2. ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı                                         :
Adresi                                     :

E posta                                   :
Telefon                                   :
Teslimat adresi                      :

 

 1. 3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin temel özellikleri açıklanmaktadır. Mal ya da hizmetlerin temel özelliklerini www.mirrorcover.org adresinde yer almaktadır, ürünün temel özelliklerini buradan inceleyebilirsiniz.

Sözleşme Konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün Adı

Adet

KDV Dâhil Fiyatı

Ara Toplam

 

 

 

 

Sipariş İşlem ve gönderim ücretleri

 

Ödeme Şekli

 

Kart taksit sayısı

 

Vade Farkı

 

Toplam (KDV Dahil)

 

 

Siparişinizi mesai saatleri içerisinde vermiş olduğunuz takdirde aynı gün içerisinde,  mesai saatleri dışında sipariş vermiş olduğunuz takdirde ise ertesi gün, alıcı adına kargo firmasına teslim edilir. Kargo gönderi kodunuz sisteme yansıdıktan sonra en geç 3 gün içerisinde siparişiniz yetkili kargo tarafından teslim edilecektir. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti bedeline dahil değildir. Kargo bedeli, ürün/ürünler meblağına göre belirlenecektir.

 

 1. 4. GEÇERLİLİK SÜRESİ

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Bu günden sonra Satıcı tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra tüketici sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.
 

 1. 5. CAYMA HAKKI

Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

 

Cayma hakkının kullanılması için 30 günlük süre içinde SATICI’ ya yukarıda bildirilen adrese iadeli taahhütlü posta, faks, telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürün/ürünlerin 6 Mart 2011 tarihli 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ in 7. maddesi hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde, SİPARİŞ VEREN/ALICI' ya teslim edilen ürün/ürünlerin SATICI' ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının SATICI’ ya iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün/ürünlerin bedeli SİPARİŞ VEREN/ALICI’ ya iade edilir. Cayma hakkının 7 gün içinde kullanılması halinde ürün/ürünler SATICI’ ya, SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından kargo ile iade edilir ve bu durumda kargo ücreti SATICI’ ya aittir. Cayma hakkının 7 günden sonra kullanılması durumunda ise iade herhangi bir ESSE mağazasından gerçekleştirilebilir. Bu hakkın kullanılması halinde;

a)     3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası,

b)     İade formu,

c)     İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d)     SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmekle yükümlüdür.

e)     ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
 

 1. 6. CAYMA HAKKININ KULLANILMASI
   

6.1) ALICI, www.esse.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.


6.2) Mesafeli sözleşmelerde tüketici, 30 (otuz) içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.  Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.


6.3) Kargo firmasının, ürünü ALICI’ ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI' ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.


6.4) SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.


6.5) SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.


6.6) SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ ya iade eder.


6.7) Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyid edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


6.8) Ürünün tesliminden sonra ALICI' ya ait kredi kartının ALICI' nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI' ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI' ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI' ya aittir.


6.9) SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI' nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

 

 1. 7. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.

a)     06.03.2011 tarih 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin” 2. Maddesinin 3/a nolu bendi gereği “Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin Mesafeli Sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamaktadır.

 

b)                 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 7. Maddesinin 4 no’lu bendinde sayılan sözleşemler/mal ve hizmetlerde cayma hakkı kullanılamaz.

 

c)                 SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak SİPARİŞ VEREN/ALICI kendi kusurundan kaynaklanan, malın değerindeki azalmayı SATICI’ ya tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

 

 1. 8. Sipariş vermek için kullandığınız internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak tüketicilere ilave bir maliyet yüklenmemektedir.

 

 1. 9. Sürekli veya dönemsel olarak ifa edilen ürün olarak, satışa arz ettiğimiz ürünümüz yoktur.

 

 1. 10. Belirsiz süreli veya süresi bir yıldan fazla olarak satışa arz ettiğimiz ürünlerle ilgili olarak herhangi bir satış şeklimiz bulunmamaktadır.

 

 1. 11. Bu ön bilgilendirme formu ile verilen bilgiler, kullanılan uzaktan erişim aracına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.

 

 1. 12. TÜKETİCİNİN ŞİKAYET VE İTİRAZLARI
Başvurularınızı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde (2013 yılı için Büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin yetkili olmalarına ilişkin parasal sınır 3.110,58 TL ve Büyükşehir statüsünde bulunmayan illerde faaliyet gösteren Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin yetkili olmalarına ilişkin parasal sınır ise 1.191,52 TL'dir. Bahsedilen bedelin altındaki tutarlar için İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlıklarına başvurulması gerekmektedir.) mal veya hizmeti satın aldığınız veya ikametgâhınızın bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilirsiniz.


ESSE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1: TARAFLAR

1.1.SATICI

Ticari Ünvan              : Sinan Eren

Adres                          : Çiçekçi sok. Tanyu Apt. 3/7 Altıntepe/Maltepe/İSTANBUL 34840

Telefon                       : +90 850 302 63 20

Fax                             : +90 216 489 01 84

E-posta adresi            : info@mirrorcover.org

Ürün iade adresi         : Çiçekçi sok. Tanyu Apt. 3/7 Altıntepe/Maltepe/İSTANBUL 34840

 

1.2.ALICI

Adı/Soyadı                             :
Adresi                                    :

E posta                                   :
Telefon                                   :

Teslimat adresi                      :

Teslim edilecek kişi              :

Fatura adresi                          :

 

MADDE 2: KONU   

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI' nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI' ya www.mirrorcover.org internet adresinden yapılan, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 

MADDE 3: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
Malın/Ürün/Ürünlerin/Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, alternatif ürün tercihi aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürün Adı

Adet

KDV Dâhil Fiyatı

Ara Toplam

       

SİPARİŞ İŞLEM VE GÖNDERİM ÜCRETLERİ

 

Ödeme Şekli

 

Vade Farkı

 

Toplam (KDV Dahil)

 
         

 

Teslim Şekli: Adrese Teslim

 

MADDE 4: GENEL HÜKÜMLER

4.1.      SİPARİŞ VEREN/ALICI sözleşme konusu ürün/ürünler için, toplam sipariş tutarı üzerinden yukarıda belirtilen hizmet bedellerini ödemekle yükümlüdür.

 

4.2.      SİPARİŞ VEREN, ALICI ve FATURA BİLGİLERİ aynı kişiye ait ve/veya farklı kişilere ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda verilen ve onaylanan tüm bilgilerden SİPARİŞ VEREN sorumludur. SİPARİŞ VEREN ve ALICI’ yı sorumlu tutan hak ve yükümlülükler SİPARİŞ VEREN/ALICI olarak belirtilmiştir.

 

4.3.      SİPARİŞ VEREN belirttiği bilgilerin doğru ve ALICI’ ya ait olduğunu kabul eder. Verilen bilgiler ile ALICI’ ya ulaşılamaması durumunda SATICI’ nın sorumluluğu bulunmamaktadır ve tüm sorumluluk SİPARİŞ VEREN’ e aittir.

 

4.4.      Tüketici şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilmektedir.

 

4.5.      Bu hizmet yalnızca perakende satışa ve nihai kullanımına yöneliktir. Toptan ve ”yeniden satış” amaçlı siparişlerin ön bilgi formu ve/veya satış sözleşmesi oluşmuş olsa dahi SATICI siparişi iptal ederek teslim etmeme hakkını saklı tutar.

 

4.6.      Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI' nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak işbu sözleşmede belirtilen teslimat tarihine/sözleşmenin ifa tarihine kadar SİPARİŞ VEREN/ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim/ifa edilir.   

 

4.7.      Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesi için, işbu sözleşmenin SİPARİŞ VEREN tarafından elektronik olarak onaylanması gerekmektedir.

 

4.8.      Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanarak SATICI’ ya ulaştırılmış olması ve bedelinin SİPARİŞ VEREN/ALICI’ nın tercih ettiği ödeme şekli ile SATICI’ nın hesabına aktarılmış olması şarttır. Ürün bedeli SATICI’ nın hesabına aktarılmaz veya banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


4.9.      SİPARİŞ VEREN, sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.


4.10.    Sözleşme konusu ürün/ürünler, SİPARİŞ VEREN/ALICI' dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu durumda tüm sorumluluk SİPARİŞ VEREN/ALICI’ ya aittir.

 

4.11.    SATICI, sözleşme konusu ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.


4.12.    Kargo firmasının, ürünü ALICI’ ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI' ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

 

4.13.    SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.14.    SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

4.15.    Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI' ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI' nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

4.16.    Ürünün tesliminden sonra ALICI' ya ait kredi kartının ALICI' nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI' ya ödememesi halinde, ALICI 'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI' ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI' ya aittir.

 

4.17.    SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI' nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

 

4.18.    Sözleşme konusu ürün/ürünlerin stokta bulunmadığı hallerde SATICI’ nın SİPARİŞ VEREN/ALICI’yı durumdan haberdar etmesi ve SİPARİŞ VEREN/ALICI’ nın ödemiş olduğu toplam bedelin ve onu borç altına sokan her türlü belgenin en geç 10 gün içinde SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya iade edilmesi şartıyla SATICI’ nın sözleşme konusu ürün/ürünleri teslim etmeme hakkı bulunmaktadır.

 

4.19.    18 yaşından küçük kişiler SATICI internet sitesinden, çocuklara yönelik ürünlerin satışa sunulması durumunda dahi, alışveriş yapamaz.

 

4.20.    Ürünlerin fiyatları, katma değer vergisi ilave edilmiş Türk Lirası cinsinden sitede yer almaktadır. ALICI internet sitesinden kredi kartı, havale veya EFT ile alışveriş yapabilir. Kredi kartı ile verilen siparişler verildikleri an işleme alınamayacak olup, kredi kartından işbu sözleşme uyarınca ALICI tarafından ödenmesi gerekli meblağın blokesinin yapıldığı ya da bu tutardaki havale – EFT bedelinin satıcı hesabına ulaştığının SATICI yetkilileri tarafından tespit edildiği an söz konusu siparişlerin işleme alınması mümkün bulunmaktadır. Havale veya EFT ile ödeme yapılması halinde, SATICI hesabına iki gün içinde ALICI ödemelerinin geçmemesi durumunda siparişler iptal edilmektedir.

 

4.21.    Teslimat sırasında hasarlı olduğu belirlenen ürünler hakkında kargo yetkilisi ile birlikte tutanak tutulması gerekmektedir. Garanti belgesi ile satılan ürünlerde ayıp olması halinde, ürünler yetkili servislerin kontrolüne gönderilebilecektir.

 

4.22.    Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.

 

4.23.    Kargo ücreti ürün bedeline dahil değildir. Kargo bedeli, ürün(ler) meblağına göre belirlenecektir.

 

4.24.    Bankaların ödemeler esnasında havale masrafı veya sair isimler altında yapacakları kesintilerden SATICI sorumlu değildir. Bu çerçevede ALICI vadeli alımlarda faiz oranı, havale masrafı, temerrüt faizi hükümleri gibi bilgileri Bankası ile teyit edeceğini ve söz konusu hükümlerin Bankası ile arasındaki sözleşme esaslarına göre belirleneceğini kabul eder.

 

4.25.    Kredi kartına iade talebi bulunması halinde, ALICI’ ya nakit iadesi yapılması mümkün değildir. SATICI yükümlülüğü, kart ile alışveriş yapılan tutarı bankaya ödemekten ibarettir. Kredi kartı iadeleri, Bankaların mevcut iade prosedürleri çerçevesinde ve SATICI’nın Bankalar ile yapmış olduğu sözleşmeler dâhilinde yapılmaktadır. Bu çerçevede taksitli alışveriş iadelerinde ALICI şimdiden, ürünü kaç taksit ile aldı ise Bankanın kendisine ödemeyi de taksitle yapabileceğini bildiğini ve buna muvafakati olduğunu kabul etmektedir. SATICI’nın bankaya tek seferde iade talimatı vermesi durumunda dahi, kredi kartlarına iadeyi her ay karta bir taksit iadesi şeklinde Banka tarafından aktarılabilmektedir. ALICI işbu maddeyi okumuş ve kabul etmiş olduğunu taahhüt eder.

 

4.26.    İşbu sözleşme, SİPARİŞ VEREN tarafından elektronik ortamda imzalanıp SATICI' ya ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

 

MADDE 5: CAYMA HAKKI

Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

 

Cayma hakkının kullanılması için 30 günlük süre içinde SATICI’ ya yukarıda bildirilen adrese iadeli taahhütlü posta, faks, telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürün/ürünlerin 6 Mart 2011 tarihli 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ in 7. maddesi hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde, SİPARİŞ VEREN/ALICI' ya teslim edilen ürün/ürünlerin SATICI' ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının SATICI’ ya iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün/ürünlerin bedeli SİPARİŞ VEREN/ALICI’ ya iade edilir. Cayma hakkının 7 gün içinde kullanılması halinde ürün/ürünler SATICI’ ya, SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından kargo ile iade edilir ve bu durumda kargo ücreti SATICI’ ya aittir. Bu hakkın kullanılması halinde;

a)     3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası,

b)     İade formu,

c)     İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d)     SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmekle yükümlüdür.

e)     ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

MADDE 6: CAYMA HAKKININ KULLANILMASI

6.1. ALICI, www.mirrorcover.org internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve mesafeli satış sözleşmesini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi ve Mesafeli Satış Sözleşmesini elektronik ortamda teyit etmekle, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.


6.2. Mesafeli sözleşmelerde tüketici, 30 (otuz) içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.  Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.


6.3. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI' ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.


6.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.


6.5. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.


6.6. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ ya iade eder.


6.7. Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyid edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


6.8. Ürünün tesliminden sonra ALICI' ya ait kredi kartının ALICI' nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI' ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI' ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI' ya aittir.


6.9. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI' nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

 

MADDE 7: CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.

a)     06.03.2011 tarih 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin” 2. Maddesinin 3/a nolu bendi gereği “Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin Mesafeli Sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamaktadır.

 

b)                 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 7. Maddesinin 4 no’lu bendinde sayılan sözleşemler/mal ve hizmetlerde cayma hakkı kullanılamaz.

 

c)                 SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak SİPARİŞ VEREN/ALICI kendi kusurundan kaynaklanan, malın değerindeki azalmayı SATICI’ ya tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

 

MADDE 8: BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

ALICI’ nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’ nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’ nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

 

MADDE 9: YETKİLİ MAHKEME

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda SİPARİŞ VEREN/ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

SATICI

Sinan Eren (Benas Tasarım)

 

ALICI

 

 

TARİH

 

 

 

 

Revision Source

<div class="bottom">
 &nbsp;</div>
<div class="left">
 &nbsp;</div>
<div class="right">
 &nbsp;</div>
<div class="rdSideBorders">
 <div class="rdContent" id="ctl00_Dock3081_C">
  <div class="freeHTML">
   <h1 id="MESAFEL.C4.B0_SATI.C5.9E_S.C3.96ZLE.C5.9EMES.C4.B0">MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ</h1>
   <p>&nbsp;</p>
   <p>&nbsp;</p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; color: black;">ÖN BİLGİLENDİRME FORMU</span></strong><br />
    &nbsp;</p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center;">&nbsp;</p>
   <ol start="1" style="margin-top: 0cm; list-style-type: decimal;">
    <li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER</span></strong></li>
   </ol>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Ticari Unvan&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Sinan Eren</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Adres&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :Çiçekçi sok. Tanyu apt. 3/7 Altıntepe/Maltepe/İSTANBUL 34840</span></p>
   <br />
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Telefon&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : +90 850 302 63 20 </span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Fax&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : +90 216 489 01 84</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">E-posta adresi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">info@mirrorcover.org</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Ürün iade adresi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Çiçekçi sok. Tanyu apt. 3/7 Altıntepe/Maltepe/İSTANBUL 34840</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; color: black;">&nbsp;</span></p>
   <ol start="2" style="margin-top: 0cm; list-style-type: decimal;">
    <li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">2. ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER</span></strong></li>
   </ol>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Adı&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :<br />
    Adresi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">E posta&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :<br />
    Telefon &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :<br />
    Teslimat adresi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; color: black;">&nbsp;</span></p>
   <ol start="3" style="margin-top: 0cm; list-style-type: decimal;">
    <li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><strong><span style="font-size: 12pt;">3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ</span></strong></li>
   </ol>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 18pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin temel özellikleri açıklanmaktadır. Mal ya da hizmetlerin temel özelliklerini www.mirrorcover.org adresinde yer almaktadır, ürünün temel özelliklerini buradan inceleyebilirsiniz. </span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 18pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">Sözleşme Konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.</span></p>
   <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
    <tbody>
     <tr>
      <td style="padding: 3pt;">
       <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">Ürün Adı</span></p>
      </td>
      <td style="padding: 3pt;">
       <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">Adet</span></p>
      </td>
      <td style="padding: 3pt;">
       <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">KDV Dâhil Fiyatı</span></p>
      </td>
      <td style="padding: 3pt;">
       <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">Ara Toplam</span></p>
      </td>
     </tr>
     <tr style="height: 12.35pt;">
      <td style="padding: 3pt; height: 12.35pt;">
       <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">&nbsp;</span></p>
      </td>
      <td style="padding: 3pt; height: 12.35pt;">
       <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">&nbsp;</span></p>
      </td>
      <td style="padding: 3pt; height: 12.35pt;">
       <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">&nbsp;</span></p>
      </td>
      <td style="padding: 3pt; height: 12.35pt;">
       <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">&nbsp;</span></p>
      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td colspan="3" style="padding: 3pt;">
       <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><em><span style="font-size: 12pt; color: black;">Sipariş İşlem ve gönderim ücretleri</span></em></p>
      </td>
      <td style="padding: 3pt;">
       <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">&nbsp;</span></p>
      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td style="padding: 3pt;">
       <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">Ödeme Şekli</span></p>
      </td>
      <td colspan="3" style="padding: 3pt;">
       <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">&nbsp;</span></p>
      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td style="padding: 3pt;">
       <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">Kart taksit sayısı</span></p>
      </td>
      <td colspan="3" style="padding: 3pt;">
       <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">&nbsp;</span></p>
      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td colspan="3" style="padding: 3pt;">
       <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">Vade Farkı</span></p>
      </td>
      <td style="padding: 3pt;">
       <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">&nbsp;</span></p>
      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td colspan="3" style="padding: 3pt;">
       <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">Toplam (KDV Dahil)</span></p>
      </td>
      <td style="padding: 3pt;">
       <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">&nbsp;</span></p>
      </td>
     </tr>
    </tbody>
   </table>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 35.45pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 14.2pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">Siparişinizi mesai saatleri içerisinde vermiş olduğunuz takdirde aynı gün içerisinde, &nbsp;mesai saatleri dışında sipariş vermiş olduğunuz takdirde ise ertesi gün, alıcı adına kargo firmasına teslim edilir. Kargo gönderi kodunuz sisteme yansıdıktan sonra en geç 3 gün içerisinde siparişiniz yetkili kargo tarafından teslim edilecektir.</span> <span style="font-size: 12pt; color: black;">Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti bedeline dahil değildir. Kargo bedeli, ürün/ürünler meblağına göre belirlenecektir.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 35.45pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">&nbsp;</span></p>
   <ol start="4" style="margin-top: 0cm; list-style-type: decimal;">
    <li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><strong><span style="font-size: 12pt;">4. GEÇERLİLİK SÜRESİ</span></strong></li>
   </ol>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 18pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Bu günden sonra Satıcı tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 18pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra tüketici sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.</span><br />
    &nbsp;</p>
   <ol start="5" style="list-style-type: decimal;">
    <li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><strong><span style="font-size: 12pt;">5. CAYMA HAKKI</span></strong></li>
   </ol>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 18pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. </span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 18pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 18pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">Cayma hakkının kullanılması için 30 günlük süre içinde SATICI’ ya yukarıda bildirilen adrese iadeli taahhütlü posta, faks, telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ü</span><span style="font-size: 12pt;">rün/ürünlerin 6 Mart 2011 tarihli 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ in 7. maddesi hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde, SİPARİŞ VEREN/ALICI' ya teslim edilen ürün/ürünlerin SATICI' ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının SATICI’ ya iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün/ürünlerin bedeli SİPARİŞ VEREN/ALICI’ ya iade edilir. Cayma hakkının 7 gün içinde kullanılması halinde ürün/ürünler SATICI’ ya, SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından kargo ile iade edilir ve bu durumda kargo ücreti SATICI’ ya aittir. Cayma hakkının 7 günden sonra kullanılması durumunda ise iade herhangi bir ESSE mağazasından gerçekleştirilebilir. <span style="color: black;">Bu hakkın kullanılması halinde; </span></span></p>
   <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; color: black;">a)<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span style="font-size: 12pt; color: black;">3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, </span></p>
   <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"><strong><span style="font-size: 12pt; color: black;">b)<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span style="font-size: 12pt; color: black;">İade formu,</span></p>
   <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; color: black;">c)<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span style="font-size: 12pt; color: black;">İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.</span></p>
   <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; color: black;">d)<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span style="font-size: 12pt; color: black;">SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmekle yükümlüdür.</span></p>
   <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; color: black;">e)<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span style="font-size: 12pt; color: black;">ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.</span><br />
    &nbsp;</p>
   <ol start="6" style="list-style-type: decimal;">
    <li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><strong><span style="font-size: 12pt;">6. CAYMA HAKKININ KULLANILMASI</span></strong><br />
     &nbsp;</li>
   </ol>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; color: black;">6.1)</span></strong><span style="font-size: 12pt; color: black;"> ALICI, www.esse.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><br />
    <span style="font-size: 12pt; color: black;"><strong>6.2)</strong> Mesafeli sözleşmelerde tüketici, 30 (otuz) içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir. &nbsp;Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><br />
    <span style="font-size: 12pt; color: black;"><strong>6.3)</strong> Kargo firmasının, ürünü ALICI’ ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI' ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><br />
    <span style="font-size: 12pt; color: black;"><strong>6.4)</strong> SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. </span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><br />
    <span style="font-size: 12pt; color: black;"><strong>6.5)</strong> SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><br />
    <span style="font-size: 12pt; color: black;"><strong>6.6)</strong> SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ ya iade eder.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><br />
    <span style="font-size: 12pt; color: black;"><strong>6.7)</strong> Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyid edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><br />
    <span style="font-size: 12pt; color: black;"><strong>6.8)</strong> Ürünün tesliminden sonra ALICI' ya ait kredi kartının ALICI' nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI' ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI' ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI' ya aittir.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><br />
    <span style="font-size: 12pt; color: black;"><strong>6.9)</strong> SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI' nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. </span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">&nbsp;</span></p>
   <ol start="7" style="margin-top: 0cm; list-style-type: decimal;">
    <li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><strong><span style="font-size: 12pt;">7. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER</span></strong></li>
   </ol>
   <p class="3-normalyaz" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-indent: 18pt; line-height: 115%; text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.</span></p>
   <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">a)<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span style="font-size: 12pt;">06.03.2011 tarih 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin” 2. Maddesinin 3/a nolu bendi gereği “Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin Mesafeli Sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamaktadır.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">b)<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 7. Maddesinin 4 no’lu bendinde sayılan sözleşemler/mal ve hizmetlerde cayma hakkı kullanılamaz. </span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">c)<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak SİPARİŞ VEREN/ALICI kendi kusurundan kaynaklanan, malın değerindeki azalmayı SATICI’ ya tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">&nbsp;</span></p>
   <ol start="8" style="margin-top: 0cm; list-style-type: decimal;">
    <li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>8.</strong> Sipariş vermek için kullandığınız internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak tüketicilere ilave bir maliyet yüklenmemektedir.</span></li>
   </ol>
   <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">&nbsp;</span></p>
   <ol start="9" style="margin-top: 0cm; list-style-type: decimal;">
    <li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>9.</strong> Sürekli veya dönemsel olarak ifa edilen ürün olarak, satışa arz ettiğimiz ürünümüz yoktur.</span></li>
   </ol>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">&nbsp;</span></p>
   <ol start="10" style="margin-top: 0cm; list-style-type: decimal;">
    <li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>10.</strong> Belirsiz süreli veya süresi bir yıldan fazla olarak satışa arz ettiğimiz ürünlerle ilgili olarak herhangi bir satış şeklimiz bulunmamaktadır.</span></li>
   </ol>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">&nbsp;</span></p>
   <ol start="11" style="margin-top: 0cm; list-style-type: decimal;">
    <li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>11.</strong> Bu ön bilgilendirme formu ile verilen bilgiler, kullanılan uzaktan erişim aracına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.</span></li>
   </ol>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">&nbsp;</span></p>
   <ol start="12" style="margin-top: 0cm; list-style-type: decimal;">
    <li style="color: black; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><strong><span style="font-size: 12pt;">12. TÜKETİCİNİN ŞİKAYET VE İTİRAZLARI</span></strong></li>
   </ol>
   <span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; color: black;">Başvurularınızı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde (2013 yılı için Büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin yetkili olmalarına ilişkin parasal sınır <span style="text-decoration: underline;">3.110,58 TL</span> ve Büyükşehir statüsünde bulunmayan illerde faaliyet gösteren Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin yetkili olmalarına ilişkin parasal sınır ise <span style="text-decoration: underline;">1.191,52 TL</span>'dir. Bahsedilen bedelin altındaki tutarlar için İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlıklarına başvurulması gerekmektedir.) mal veya hizmeti satın aldığınız veya ikametgâhınızın bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilirsiniz.</span><br />
   <br />
   <br />
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 12pt;">ESSE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ</span></strong></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">MADDE 1: TARAFLAR</span></strong></p>
   <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">1.1.</span></strong><span style="font-size: 12pt;">SATICI</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Ticari Ünvan&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Sinan Eren</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Adres&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Çiçekçi sok. Tanyu Apt. 3/7 Altıntepe/Maltepe/İSTANBUL 34840</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Telefon&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : +90 850 302 63 20</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Fax&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : +90 216 489 01 84</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">E-posta adresi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">info@mirrorcover.org</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Ürün iade adresi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Çiçekçi sok. Tanyu Apt. 3/7 Altıntepe/Maltepe/İSTANBUL</span> 34840</p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">1.2.</span></strong><span style="font-size: 12pt;">ALICI </span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">Adı/Soyadı&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :<br />
    Adresi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">E posta&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :<br />
    Telefon &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : </span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Teslimat adresi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Teslim edilecek kişi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Fatura adresi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">MADDE 2: KONU&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">İşbu sözleşmenin konusu, SATICI' nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI' ya <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.esse.com.tr"><span style="text-decoration: underline; color: windowtext;">www.mirrorcover.org</span></a> </span>internet adresinden yapılan, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong><span style="font-size: 12pt;">MADDE 3: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ</span></strong><br />
    <span style="font-size: 12pt;">Malın/Ürün/Ürünlerin/Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, alternatif ürün tercihi aşağıda belirtildiği gibidir. </span></p>
   <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
    <tbody>
     <tr>
      <td style="padding: 3pt;">
       <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Ürün Adı</span></p>
      </td>
      <td colspan="2" style="padding: 3pt;">
       <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Adet</span></p>
      </td>
      <td style="padding: 3pt;">
       <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">KDV Dâhil Fiyatı</span></p>
      </td>
      <td style="padding: 3pt;">
       <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Ara Toplam</span></p>
      </td>
     </tr>
     <tr style="height: 12.35pt;">
      <td style="padding: 3pt; height: 12.35pt;">&nbsp;</td>
      <td colspan="2" style="padding: 3pt; height: 12.35pt;">&nbsp;</td>
      <td style="padding: 3pt; height: 12.35pt;">&nbsp;</td>
      <td style="padding: 3pt; height: 12.35pt;">&nbsp;</td>
     </tr>
     <tr>
      <td colspan="4" style="padding: 3pt;">
       <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">SİPARİŞ İŞLEM VE GÖNDERİM ÜCRETLERİ</span></p>
      </td>
      <td style="padding: 3pt;">&nbsp;</td>
     </tr>
     <tr>
      <td colspan="2" style="padding: 3pt;">
       <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Ödeme Şekli</span></p>
      </td>
      <td colspan="3" style="padding: 3pt;">&nbsp;</td>
     </tr>
     <tr>
      <td colspan="4" style="padding: 3pt;">
       <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Vade Farkı</span></p>
      </td>
      <td style="padding: 3pt;">&nbsp;</td>
     </tr>
     <tr>
      <td colspan="4" style="padding: 3pt;">
       <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Toplam (KDV Dahil)</span></p>
      </td>
      <td style="padding: 3pt;">&nbsp;</td>
     </tr>
     <tr height="0">
      <td style="border: medium none; width: 174px;">&nbsp;</td>
      <td style="border: medium none; width: 51px;">&nbsp;</td>
      <td style="border: medium none; width: 51px;">&nbsp;</td>
      <td style="border: medium none; width: 310px;">&nbsp;</td>
      <td style="border: medium none; width: 161px;">&nbsp;</td>
     </tr>
    </tbody>
   </table>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Teslim Şekli: Adrese Teslim </span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">MADDE 4: GENEL HÜKÜMLER</span></strong></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">4.1.</span></strong><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SİPARİŞ VEREN/ALICI sözleşme konusu ürün/ürünler için, toplam sipariş tutarı üzerinden yukarıda belirtilen hizmet bedellerini ödemekle yükümlüdür.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">4.2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong><span style="font-size: 12pt;">SİPARİŞ VEREN, ALICI ve FATURA BİLGİLERİ aynı kişiye ait ve/veya farklı kişilere ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda verilen ve onaylanan tüm bilgilerden SİPARİŞ VEREN sorumludur. SİPARİŞ VEREN ve ALICI’ yı sorumlu tutan hak ve yükümlülükler SİPARİŞ VEREN/ALICI olarak belirtilmiştir.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">4.3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong><span style="font-size: 12pt;">SİPARİŞ VEREN belirttiği bilgilerin doğru ve ALICI’ ya ait olduğunu kabul eder. Verilen bilgiler ile ALICI’ ya ulaşılamaması durumunda SATICI’ nın sorumluluğu bulunmamaktadır ve tüm sorumluluk SİPARİŞ VEREN’ e aittir.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">4.4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong><span style="font-size: 12pt;">Tüketici şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilmektedir.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">4.5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong><span style="font-size: 12pt;">Bu hizmet yalnızca perakende satışa ve nihai kullanımına yöneliktir. Toptan ve ”yeniden satış” amaçlı siparişlerin ön bilgi formu ve/veya satış sözleşmesi oluşmuş olsa dahi SATICI siparişi iptal ederek teslim etmeme hakkını saklı tutar.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">4.6.</span></strong><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI' nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak işbu sözleşmede belirtilen teslimat tarihine/sözleşmenin ifa tarihine kadar SİPARİŞ VEREN/ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim/ifa edilir.&nbsp; &nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">4.7.</span></strong><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesi için, işbu sözleşmenin SİPARİŞ VEREN tarafından elektronik olarak onaylanması gerekmektedir. </span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">4.8.</span></strong><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanarak SATICI’ ya ulaştırılmış olması ve bedelinin SİPARİŞ VEREN/ALICI’ nın tercih ettiği ödeme şekli ile SATICI’ nın hesabına aktarılmış olması şarttır. Ürün bedeli SATICI’ nın hesabına aktarılmaz veya banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><br />
    <span style="font-size: 12pt;"><strong>4.9.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SİPARİŞ VEREN, sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><br />
    <span style="font-size: 12pt;"><strong>4.10.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sözleşme konusu ürün/ürünler, SİPARİŞ VEREN/ALICI' dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu durumda tüm sorumluluk SİPARİŞ VEREN/ALICI’ ya aittir. </span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">4.11.</span></strong><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; SATICI, sözleşme konusu ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><br />
    <span style="font-size: 12pt;"><strong>4.12.</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kargo firmasının, ürünü ALICI’ ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI' ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">4.13.</span></strong><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">4.14.</span></strong><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. </span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">4.15.</span></strong><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI' ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI' nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. </span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">4.16.</span></strong><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ürünün tesliminden sonra ALICI' ya ait kredi kartının ALICI' nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI' ya ödememesi halinde, ALICI 'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI' ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI' ya aittir. </span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">4.17.</span></strong><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI' nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">4.18.</span></strong><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sözleşme konusu ürün/ürünlerin stokta bulunmadığı hallerde SATICI’ nın SİPARİŞ VEREN/ALICI’yı durumdan haberdar etmesi ve SİPARİŞ VEREN/ALICI’ nın ödemiş olduğu toplam bedelin ve onu borç altına sokan her türlü belgenin en geç 10 gün içinde SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya iade edilmesi şartıyla SATICI’ nın sözleşme konusu ürün/ürünleri teslim etmeme hakkı bulunmaktadır.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">4.19.</span></strong><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18 yaşından küçük kişiler SATICI internet sitesinden, çocuklara yönelik ürünlerin satışa sunulması durumunda dahi, alışveriş yapamaz.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">4.20.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong><span style="font-size: 12pt;">Ürünlerin fiyatları, katma değer vergisi ilave edilmiş Türk Lirası cinsinden sitede yer almaktadır. ALICI internet sitesinden kredi kartı, havale veya EFT ile alışveriş yapabilir. Kredi kartı ile verilen siparişler verildikleri an işleme alınamayacak olup, kredi kartından işbu sözleşme uyarınca ALICI tarafından ödenmesi gerekli meblağın blokesinin yapıldığı ya da bu tutardaki havale – EFT bedelinin satıcı hesabına ulaştığının SATICI yetkilileri tarafından tespit edildiği an söz konusu siparişlerin işleme alınması mümkün bulunmaktadır. Havale veya EFT ile ödeme yapılması halinde, SATICI hesabına iki gün içinde ALICI ödemelerinin geçmemesi durumunda siparişler iptal edilmektedir.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">4.21.</span></strong><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 12pt;">Teslimat sırasında hasarlı olduğu belirlenen ürünler hakkında kargo yetkilisi ile birlikte tutanak tutulması gerekmektedir. Garanti belgesi ile satılan ürünlerde ayıp olması halinde, ürünler yetkili servislerin kontrolüne gönderilebilecektir.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">4.22.</span></strong><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">4.23.</span></strong><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kargo ücreti ürün bedeline dahil değildir. Kargo bedeli, ürün(ler) meblağına göre belirlenecektir.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">4.24.</span></strong><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bankaların ödemeler esnasında havale masrafı veya sair isimler altında yapacakları kesintilerden SATICI sorumlu değildir. Bu çerçevede ALICI vadeli alımlarda faiz oranı, havale masrafı, temerrüt faizi hükümleri gibi bilgileri Bankası ile teyit edeceğini ve söz konusu hükümlerin Bankası ile arasındaki sözleşme esaslarına göre belirleneceğini kabul eder.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">4.25.</span></strong><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kredi kartına iade talebi bulunması halinde, ALICI’ ya nakit iadesi yapılması mümkün değildir. SATICI yükümlülüğü, kart ile alışveriş yapılan tutarı bankaya ödemekten ibarettir. Kredi kartı iadeleri, Bankaların mevcut iade prosedürleri çerçevesinde ve SATICI’nın Bankalar ile yapmış olduğu sözleşmeler dâhilinde yapılmaktadır. Bu çerçevede taksitli alışveriş iadelerinde ALICI şimdiden, ürünü kaç taksit ile aldı ise Bankanın kendisine ödemeyi de taksitle yapabileceğini bildiğini ve buna muvafakati olduğunu kabul etmektedir. SATICI’nın bankaya tek seferde iade talimatı vermesi durumunda dahi, kredi kartlarına iadeyi her ay karta bir taksit iadesi şeklinde Banka tarafından aktarılabilmektedir. ALICI işbu maddeyi okumuş ve kabul etmiş olduğunu taahhüt eder.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">4.26.</span></strong><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 12pt;">İşbu sözleşme, SİPARİŞ VEREN tarafından elektronik ortamda imzalanıp SATICI' ya ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">MADDE 5: CAYMA HAKKI</span></strong></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. </span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 18pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 18pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">Cayma hakkının kullanılması için 30 günlük süre içinde SATICI’ ya yukarıda bildirilen adrese iadeli taahhütlü posta, faks, telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ü</span><span style="font-size: 12pt;">rün/ürünlerin 6 Mart 2011 tarihli 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ in 7. maddesi hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde, SİPARİŞ VEREN/ALICI' ya teslim edilen ürün/ürünlerin SATICI' ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının SATICI’ ya iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün/ürünlerin bedeli SİPARİŞ VEREN/ALICI’ ya iade edilir. Cayma hakkının 7 gün içinde kullanılması halinde ürün/ürünler SATICI’ ya, SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından kargo ile iade edilir ve bu durumda kargo ücreti SATICI’ ya aittir. <span style="color: black;">Bu hakkın kullanılması halinde; </span></span></p>
   <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; color: black;">a)<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span style="font-size: 12pt; color: black;">3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, </span></p>
   <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal;"><strong><span style="font-size: 12pt; color: black;">b)<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span style="font-size: 12pt; color: black;">İade formu,</span></p>
   <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; color: black;">c)<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span style="font-size: 12pt; color: black;">İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.</span></p>
   <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; color: black;">d)<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span style="font-size: 12pt; color: black;">SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmekle yükümlüdür.</span></p>
   <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; color: black;">e)<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span style="font-size: 12pt; color: black;">ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; color: black;"><strong><span style="font-size: 12pt; color: black;">MADDE 6: CAYMA HAKKININ KULLANILMASI</span></strong></span></strong></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; color: black;">6.1.</span></strong><span style="font-size: 12pt; color: black;"> ALICI, www.mirrorcover.org internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve mesafeli satış sözleşmesini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi ve Mesafeli Satış Sözleşmesini elektronik ortamda teyit etmekle, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><br />
    <span style="font-size: 12pt; color: black;"><strong>6.2.</strong> Mesafeli sözleşmelerde tüketici, 30 (otuz) içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir. &nbsp;Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><br />
    <span style="font-size: 12pt; color: black;"><strong>6.3.</strong> Kargo firmasının, ürünü ALICI’ ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI' ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><br />
    <span style="font-size: 12pt; color: black;"><strong>6.4.</strong> SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. </span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><br />
    <span style="font-size: 12pt; color: black;"><strong>6.5.</strong> SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><br />
    <span style="font-size: 12pt; color: black;"><strong>6.6.</strong> SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ ya iade eder.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><br />
    <span style="font-size: 12pt; color: black;"><strong>6.7.</strong> Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyid edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><br />
    <span style="font-size: 12pt; color: black;"><strong>6.8.</strong> Ürünün tesliminden sonra ALICI' ya ait kredi kartının ALICI' nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI' ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI' ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI' ya aittir.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><br />
    <span style="font-size: 12pt; color: black;"><strong>6.9.</strong> SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI' nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. </span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: black;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt; color: black;">MADDE 7: CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER</span></strong></p>
   <p class="3-normalyaz" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-indent: 18pt; line-height: 115%; text-align: justify;">Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.</p>
   <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">a)<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span style="font-size: 12pt;">06.03.2011 tarih 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin” 2. Maddesinin 3/a nolu bendi gereği “Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin Mesafeli Sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamaktadır.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">b)<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 7. Maddesinin 4 no’lu bendinde sayılan sözleşemler/mal ve hizmetlerde cayma hakkı kullanılamaz. </span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; text-indent: -18pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">c)<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak SİPARİŞ VEREN/ALICI kendi kusurundan kaynaklanan, malın değerindeki azalmayı SATICI’ ya tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">MADDE 8: BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ</span></strong></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 35.4pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">ALICI’ nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’ nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’ nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">MADDE 9: YETKİLİ MAHKEME</span></strong></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 35.45pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. </span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 35.4pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Siparişin gerçekleşmesi durumunda SİPARİŞ VEREN/ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></strong></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">SATICI</span></strong></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Sinan Eren (Benas Tasarım)</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></strong></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">ALICI</span></strong></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></strong></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 12pt;">TARİH</span></strong></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 35.4pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 35.4pt; line-height: normal; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p>
   <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">&nbsp;</span></p>
  </div>
 </div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
Revert to this revision