Revision Dashboard


 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 240
Revision Title Comment Author

pl
HTML5 HTML/HTML5 Ptak82

pl
HTML5 HTML/HTML5 Ptak82

pl
HTML5 HTML/HTML5 Ptak82

pl
HTML5 HTML/HTML5 Ptak82

pl
HTML5 HTML/HTML5 Ptak82

pl
HTML5 HTML/HTML5 Ptak82

pl
HTML5 HTML/HTML5 Ptak82

pl
HTML5 HTML/HTML5 Ptak82

pl
HTML5 HTML/HTML5 Ptak82

pl
@media Web/CSS/@media + lang ( ja, pt ), + CompatibilityTable(need translate), Outline level fix, -some name attribute ( from headline ), etc.; 72 words added, 2 words removed Ptak82

pl
Operatory porównania Web/JavaScript/Referencje/Operatory/Operatory_porównania +ja, outline; 16 words added, 4 words removed Ptak82

pl
-moz-background-clip Web/CSS/-moz-background-clip + de, code cleaning; 16 words added, 5 words removed Ptak82

pl
i Web/HTML/Element/i + ja; 13 words added, 4 words removed Ptak82

pl deleted
call Dokumentacja_języka_JavaScript_1.5/Obiekty/Function/call 55 words added, 1 words removed Ptak82

pl deleted
apply Dokumentacja_języka_JavaScript_1.5/Obiekty/Function/apply 36 words added, 2 words removed Ptak82

pl
Obiekty predefiniowane Talk:Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Obiekty_predefiniowane Ptak82

pl
Obiekt logiczny Web/JavaScript/Guide/Obsolete_Pages/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Obiekty_predefiniowane/Obiekt_logiczny Ptak82

pl
Instrukcje pętli Talk:Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Instrukcje_pętli Ptak82

pl
Instrukcja continue Talk:Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Instrukcje_pętli/Instrukcja_continue Ptak82

pl
Instrukcja continues Web/JavaScript/Guide/Obsolete_Pages/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Instrukcje_pętli/Instrukcja_continues Ptak82

pl
Instrukcja do ...while Web/JavaScript/Guide/Obsolete_Pages/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Instrukcja_pętli/Instrukcja_do_...while Ptak82

pl
Instrukcja pętli Web/JavaScript/Guide/Obsolete_Pages/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Instrukcja_pętli Ptak82

pl
Używanie inicjacji obiektów Web/JavaScript/Guide/Obsolete_Pages/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Tworzenie_nowych_obiektów/Używanie_inicjacji_obiektów Ptak82

pl
Brak wielokrotnego dziedziczenia Web/JavaScript/Guide/Obsolete_Pages/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Powrót_dziedziczenia_właściowści/Brak_wielokrotnego_dziedziczenia Ptak82

pl
Globalne informacje w konstruktorach Web/JavaScript/Guide/Obsolete_Pages/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Powrót_dziedziczenia_właściowści/Globalne_informacje_w_konstruktorach Ptak82

pl
Określanie wzajemnych relacji obiektu Web/JavaScript/Guide/Obsolete_Pages/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Powrót_dziedziczenia_właściowści/Określanie_wzajemnych_relacji_obiektu Ptak82

pl
Wartości lokalne vs. dziedziczone Web/JavaScript/Guide/Obsolete_Pages/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Powrót_dziedziczenia_właściowści/Wartości_lokalne_vs._dziedziczone Ptak82

pl
Powrót dziedziczenia właściowści Web/JavaScript/Guide/Obsolete_Pages/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Powrót_dziedziczenia_właściowści Ptak82

pl
Definiowanie właściowości obiektu Web/JavaScript/Guide/Obsolete_Pages/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Tworzenie_nowych_obiektów/Definiowanie_właściowości_obiektu Ptak82

pl
Indeksowanie właściowości obiektu Web/JavaScript/Guide/Obsolete_Pages/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Tworzenie_nowych_obiektów/Indeksowanie_właściowości_obiektu Ptak82

pl
Globlne informacje w konstruktorach Web/JavaScript/Guide/Obsolete_Pages/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Powrót_dziedziczenia_właściowści/Globlne_informacje_w_konstruktorach Ptak82

pl
Obiekty pudełka Pomocnik_XUL/Obiekty_pudełka Ptak82

pl
Obiekty pudełka i drzewa Pomocnik_XUL/Obiekty_pudełka_i_drzewa Ptak82

pl
Operatory string Web/JavaScript/Guide/Obsolete_Pages/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Operatory/Operatory_string Ptak82

pl
Operatory porównywania Web/JavaScript/Guide/Obsolete_Pages/Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5/Operatory/Operatory_porównywania Ptak82

pl
attribute XPath/Wyrażenia/attribute Ptak82

pl
ancestor-or-self XPath/Wyrażenia/ancestor-or-self Ptak82

pl
Wyrażenia XPath/Wyrażenia Ptak82

pl
ancestor XPath/Wyrażenia/ancestor Ptak82

pl deleted
Społeczność JavaScript/Społeczność Ptak82

pl deleted
Społeczność Dostępność/Społeczność Ptak82

pl deleted
Społeczność CSS/Społeczność Ptak82

pl deleted
Społeczność Lokalizacja/Społeczność Ptak82

pl deleted
Społeczność XULRunner/Społeczność Ptak82

pl deleted
Społeczność Motywy/Społeczność Ptak82

pl deleted
Społeczność RDF/Społeczność Ptak82

pl deleted
Społeczność Bezpieczeństwo/Społeczność Ptak82

pl deleted
Społeczność QA/Społeczność Ptak82

pl
self XPath/Wyrażenia/self Ptak82

pl
preceding-sibling XPath/Wyrażenia/preceding-sibling Ptak82
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 240