mozilla

Revision Dashboard


Revision Title Comment Author

pl deleted
Animowane grafiki PNG Animowane_grafiki_PNG /* Autorzy */ Gryzzly92

pl deleted
Animowane grafiki PNG Animowane_grafiki_PNG Gryzzly92

pl deleted
Animowane grafiki PNG Animowane_grafiki_PNG /* Structure */ Gryzzly92

pl deleted
Animowane grafiki PNG Animowane_grafiki_PNG /* Authors */ Gryzzly92

pl deleted
Animowane grafiki PNG Talk:Animowane_grafiki_PNG /* Kilka pytań od początkującego tłumacza */ Gryzzly92

pl
User:Gryzzly92 User:Gryzzly92 /* O mnie */ Gryzzly92

pl new deleted
Animowane grafiki PNG Talk:Animowane_grafiki_PNG Nowa strona: ==Kilka pytań od początkującego tłumacza== Co znaczy '''chunks''' w tym? (wg. ling.pl: "chunk - A short, thick piece of anything"... really? :D) '''Renamed chunks to 'anIm' and 'fr... Gryzzly92

pl new
User:Gryzzly92 User:Gryzzly92 Nowa strona: == O mnie == Na imię mam Wojciech, ale w internecie działam jako Gryzzly92. Używam FF v3.0 <br> Uczę się programowania w c/c++, php, js, a także Perl, Python i innych językach. ... Gryzzly92

en-US
Animated PNG graphics Animated_PNG_graphics /* Autorzy */ Gryzzly92

pl new deleted
Animowane grafiki PNG Animowane_grafiki_PNG utworzenie Gryzzly92

en-US
Animated PNG graphics Animated_PNG_graphics link to polish version Gryzzly92

pl
Zasoby offline w Firefoksie Web/HTML/Zasoby_offline_w_Firefoksie /* See also */ Gryzzly92

pl
Zasoby offline w Firefoksie Web/HTML/Zasoby_offline_w_Firefoksie /* The update process */ Gryzzly92

pl
Zasoby offline w Firefoksie Web/HTML/Zasoby_offline_w_Firefoksie /* A sample cache manifest */ Gryzzly92

pl
Zasoby offline w Firefoksie Web/HTML/Zasoby_offline_w_Firefoksie /* Resources */ Gryzzly92

pl
Zasoby offline w Firefoksie Web/HTML/Zasoby_offline_w_Firefoksie /* Pamięć podręczna aplikacji */ Gryzzly92

pl new
Zasoby offline w Firefoksie Talk:Zasoby_offline_w_Firefoksie Nowa strona: Początek artykułu - zapewne dużo błędów merytorycznych, proszę o poprawki. Gryzzly92

pl new
Zasoby offline w Firefoksie Talk:Zasoby_offline_w_Firefoksie Nowa strona: Początek artykułu - zapewne dużo błędów merytorycznych, proszę o poprawki. Gryzzly92

pl new
Zasoby offline w Firefoksie Web/HTML/Zasoby_offline_w_Firefoksie Nowa strona: ==Pamięć podręczna aplikacji== {{Note|Firefox nie obsługuje obecnie różnicy wersji w zachowanych aplikacjach.}} Ponieważ wiele aplikacji sieciowych mozę udostępniać zasoby (j... Gryzzly92