mozilla

Compare Revisions

Why Persona for Mozilla?

Change Revisions

Revision 378899:

Revision 378899 by patrick17349 on

Revision 378905:

Revision 378905 by Callahad on

Title:
Why Persona?
Why Persona?
Slug:
Persona/Why_Persona
Persona/Why_Persona
Tags:
"Persona"
"Persona"
Content:

Revision 378899
Revision 378905
t8      במערכות הנפוצות כיום המכילות שם משתמש וסיסמה, נאלץ המשתמש לt8       
>יצור ולזכור שמות משתמש וסיסמאות. המשימה הזאת מורכבת, גוזלת זמן מא 
>חר וכל אתר או שירות דורשים שם משתמש וסיסמה משלהם, וכמובן שלכל שיר 
>ות או אתר יש גם דרישות אבטחה, מה שמקשה עוד יותר את חייו של המשתמש 
> המצוי. אולם למרות הכל, מתברר שהדבר אינו מועיל חברות השונות כלל ו 
>כלל. 
9    </p>
10    <p style="margin-left: ;">
11      פרסונה היא מערכת שמזהה את המשתמש ומונעת ממנו להזדקק לסיסמאו
>ת רבות. פרסונה שומרת על פרטיותו של המשתמש במערכות דוגמת פייסבוק,  
>הדורשת מהמשתמש להרשם לשירותים דרכן. 
12    </p>
13    <p style="margin-left: ;">
14      <strong>פרסונה מאפשרת לכם להיפטר מסיסמאות כניסה לאתרים</str
>ong> 

Back to History