mozilla

Compare Revisions

App Center

Change Revisions

Revision 612153:

Revision 612153 by SCPD on

Revision 612157:

Revision 612157 by SCPD on

Title:
App Center
App Center
Slug:
Web/Apps
Web/Apps
Tags:
"Mobile", "B2G", "Apps", "Firefox OS", "Web Development"
"Mobile", "B2G", "Apps", "Firefox OS", "Web Development"
Content:

Revision 612153
Revision 612157
t51          Udostępnij twoje aplikacje w otwartym sklepie that putst51          Udostępnij twoje aplikacje w otwartym sklepie, które są
> users and developers first. Read more on the <a href="/en-US/Mar> dostępne dla użytkowników i deweloperów.&nbsp; Przeczytaj więcej
>ketplace">Marketplace zone</a>.> o tym na <a href="/en-US/Marketplace">strefie sklepu.</a>

Back to History