Το Firefox Marketplace παρέχει υποδομή για προγραμματιστές ώστε να παρέχουν εφαρμογές στους τελικούς χρήστες.

Τι χρειάζεστε

Πριν υποβάλλετε μια εφαρμογή, χρειάζεστε τα παρακάτω:

 • Ένα δηλωτικό αρχείο (manifest file) για την εφαρμογή σας. Δείτε το App Manifest για πληροφορίες.
 • Εάν είναι μια εφαρμογή πακέτου, βάλτε την σε ένα αρχείο zip με το δηλωτικό στην ρίζα (root).
 • Web hosting για την εφαρμογή (δεν χρειάζεται για εφραμογές πακέτου). Δείτε το Δημοσιεύοντας την εφαρμογή για περισσότερες πληροφορίες.
 • Διαβάστε και κατανοήστε τα Κριτήρια Έγκρισης του Marketplace.

Γρήγορη Έναρξη

Είστε έτοιμοι να δημοσιεύσετε την εφαρμογή σας αμέσως τώρα; Δημοσίευση Εφαρμογής.

Εάν θέλετε περαιτέρω βοήθεια, ακολουθήστε τα βήματα σε αυτό το βίντεο: http://vid.ly/8k2n4w

Βήματα

Η Δημοσίευση μιας εφαρμογής στο Firefox Marketplace προϋποθέτει τα παρακάτω βήματα:

 1. Συνδεθείτε στο ιστότοπο του Firefox Marketplace.
 2. Εισάγετε πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή.
 3. Προαιρετικά, ορίστε επιλογές για τιμή, πληρωμή και επιστροφή χρημάτων.

Σύνδεση στον ιστότοπο του Firefox Marketplace

 1. Σε έναν φυλλομετρητή, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Firefox Marketplace.
 2. Στο κάτω μέρος της σελίδας, κάντε κλικ στο Γωνιά Προγραμματιστή.
 3. Κάντε κλίκ στο Σύνδεση στο πάνω μέρος της σελίδας. Ένα παράθυρο σύνδεσης ανοίγει.
 4. Συνδεθείτε με Mozilla Persona:
  • Εάν έχετε ήηδη χρησημοποιήσει το Persona, επιλέξτε το email για την ταυτότητα που θέλετε να χρησημοποιήσετε και πατήστε Σύνδεση.
  • Εάν δεν έχετε χρησημοποιήσει το Persona ή εάν θέλετε να χτησημοποιήσετε άλλο email, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό.

  Το παράθυρο του Persona κλείνει και έχετε συνδεθεί στη Γωνιά Προγραμματιστή του Marketplace.

Εισαγωγή πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Υποβολή μιας εφαρμογής.
 2. Δείτε τη Συμφωνία για Προγραμματιστές και κάντε κλικ στο Αποδοχή και συνέχεια
 3. Επιλέξτε εάν η εφαρμογή σας θα είναι Δωρεάν ή Επι Πληρωμή.
 4. Επιλέξτε τις συσκευές με τις οποίες η εφαρμογή σας θα είναι συμβατή.
 5. Εισάγετε την τοποθεσία της εφαρμογής σας
  1. If your app is a hosted app, enter the location on your server of the app manifest for your app (this must be a full URL), and click Validate.
   • If the app manifest validates, click Continue.
   • If there are validation errors, correct them and revalidate the manifest.
  2. If your app is a packaged app, click the Packaged tab and select the zip file that you want to upload.
   • The package will upload automatically. If your app validates, click Continue.
   • If there are validation errors, correct them and re-upload your package.
 6. Add the required details for your app's detail page, and any other details you want to add, and click Continue. Note that the required fields are the brief summary, categories, privacy policy, device types, and a screenshot. But a homepage, support site, and support email are highly recommended. The multi-line text fields support HTML, so you can structure and link the text.

If you are charging money for your app or for items within your app, continue to the next section. If you are distributing your app for free, skip to After you submit the app.

Set pricing, payment, and refund options

The Firefox Marketplace does not support paid apps or in-app payments.

After you submit the app

Before your app is made available to the public, it goes through a review process to ensure that it is of high quality and not malicious. See Marketplace review criteria for the review criteria and process.

Note: Apps submitted to the Firefox Marketplace are in 'Review Pending' state. They will be reviewed prior to the consumer beta of the Firefox Marketplace (expected Q4 2012).

You can use the Manage Status page for your app to view its status in the review process, and to Disable App (hides it from users) or Delete App (removes it from the Firefox Marketplace).

After you have submitted your App and gotten it published, you should start promoting it! We would recommend creating a information and support page somewhere, to point people to for more information. We have created some button assets that you can use to promote your app and link through to the marketplace.

Εθελοντές και ετικέτες εγγράφου

Συνεισφέροντες σε αυτή τη σελίδα: wbamberg, Pandorian
Τελευταία ενημέρωση από: wbamberg,