Οι εθελοντές μας δεν έχουν μεταφράσει αυτό το άρθρο στα Ελληνικά, ακόμα. Γίνετε μέλος και βοηθήστε στη μετάφραση!
Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το άρθρο στα English (US).

The SVGRect represents a rectangle. Rectangles consist of an x and y coordinate pair identifying a minimum x value, a minimum y value, and a width and height, which are constrained to be non-negative.

An SVGRect object can be designated as read only, which means that attempts to modify the object will result in an exception being thrown.

Properties

SVGRect.x
The exact effect of this coordinate depends on each element. If the attribute is not specified, the effect is as if a value of 0 were specified.
SVGRect.y
The exact effect of this coordinate depends on each element.If the attribute is not specified, the effect is as if a value of 0 were specified.
SVGRect.width
This represents the width of the rectangle.A value that is negative results to an error. A value of zero disables rendering of the element
SVGRect.height
This represents the height of the rectangle.A value that is negative results to an error.A value of zero disables rendering of the element.

Methods

This interface also inherits properties from its parent, DOMRectReadOnly.

Specifications

Specification Status Comment
Geometry Interfaces Module Level 1
The definition of 'DOMRect' in that specification.
Candidate Recommendation Changed SVGRect as a legacy alias of DOMRect.
Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition)
The definition of 'SVGRect' in that specification.
Recommendation Initial definition

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
SVGRectChrome Full support 1Edge Full support YesFirefox Full support 1.5IE Full support 9Opera Full support 8Safari Full support 3.1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 3.1Samsung Internet Android ?
heightChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox ? IE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
widthChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox ? IE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
xChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox ? IE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
yChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox ? IE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

Εθελοντές και ετικέτες εγγράφου

Ετικέτες: 
Συνεισφέροντες σε αυτή τη σελίδα: SaschaNaz, mdnwebdocs-bot, fscholz, Sebastianz, mattwojo, essymo, kscarfone, Sheppy, Jeremie
Τελευταία ενημέρωση από: SaschaNaz,