Οι εθελοντές μας δεν έχουν μεταφράσει αυτό το άρθρο στα Ελληνικά, ακόμα. Γίνετε μέλος και βοηθήστε στη μετάφραση!
Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το άρθρο στα English (US).

Draft
This page is not complete.

Obsolete
This feature is obsolete. Although it may still work in some browsers, its use is discouraged since it could be removed at any time. Try to avoid using it.

Represents a DTD notation (read-only). May declare format of an unparsed entity or formally declare the document's processing instruction targets. Inherits methods and properties from Node. Its nodeName is the notation name. Has no parent.

Properties

Notation.publicId Read only
Is a DOMString.
Notation.systemId Read only
Is a DOMString.

Specifications

Specification Status Comment
Document Object Model (DOM) Level 3 Core Specification
The definition of 'Notation' in that specification.
Obsolete No change
Document Object Model (DOM) Level 2 Core Specification
The definition of 'Notation' in that specification.
Obsolete No change
Document Object Model (DOM) Level 1 Specification
The definition of 'Notation' in that specification.
Obsolete Initial definition

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
Notation
Deprecated
Chrome ? Edge No support NoFirefox No support NoIE No support NoOpera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Firefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
publicId
Deprecated
Chrome ? Edge No support NoFirefox No support NoIE No support NoOpera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Firefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
systemId
Deprecated
Chrome ? Edge No support NoFirefox No support NoIE No support NoOpera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Firefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?

Legend

No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
Deprecated. Not for use in new websites.
Deprecated. Not for use in new websites.

Εθελοντές και ετικέτες εγγράφου

Ετικέτες: 
Συνεισφέροντες σε αυτή τη σελίδα: mdnwebdocs-bot, connorshea, stevenwdv, SphinxKnight, teoli, fscholz, kscarfone, Sheppy, Brettz9
Τελευταία ενημέρωση από: mdnwebdocs-bot,