Οι εθελοντές μας δεν έχουν μεταφράσει αυτό το άρθρο στα Ελληνικά, ακόμα. Γίνετε μέλος και βοηθήστε στη μετάφραση!
Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το άρθρο στα English (US).

NavigatorGeolocation contains a creation method allowing objects implementing it to obtain a Geolocation instance.

There is no object of type NavigatorGeolocation, but some interfaces, like Navigator implements it.

Properties

The NavigatorGeolocation interface doesn't inherit any property.

NavigatorGeolocation.geolocation Read only
Returns a Geolocation object allowing accessing the location of the device.

Methods

The NavigatorGeolocation interface neither implements, nor inherit any method.

Specifications

Specification Status Comment
Geolocation API
The definition of 'NavigatorGeolocation' in that specification.
Recommendation Initial definition

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
NavigatorGeolocationChrome Full support 5Edge Full support YesFirefox Full support 3.5IE Full support 9Opera Full support 16
Full support 16
No support 10 — 15
Safari Full support 5WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android Full support 16
Full support 16
No support 10.1 — 14
Safari iOS ? Samsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

See also

Εθελοντές και ετικέτες εγγράφου

Συνεισφέροντες σε αυτή τη σελίδα: mdnwebdocs-bot, fscholz, abbycar, Sebastianz, teoli
Τελευταία ενημέρωση από: mdnwebdocs-bot,