Μετάβαση σε:

Οι εθελοντές μας δεν έχουν μεταφράσει αυτό το άρθρο στα Ελληνικά, ακόμα. Γίνετε μέλος και βοηθήστε στη μετάφραση!
Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το άρθρο στα English (US).

Obsolete since Gecko 10.0 (Firefox 10.0 / Thunderbird 10.0 / SeaMonkey 2.7)
This feature is obsolete. Although it may still work in some browsers, its use is discouraged since it could be removed at any time. Try to avoid using it.

Note: Although this interface was previously implemented in Gecko, there was no way to actually create one. NameList has been removed, effective with Gecko 10.0

The NameList interface provides an abstraction for an ordered collection of name and namespace value pairs. Items can be accessed by a 0-based index. The DOM spec does not specify how the collection is to be implemented.

Properties

NameList.length Read only

Methods

NameList.contains()
Returns a Boolean.
NameList.containsNS()
Returns a Boolean.
NameList.getName()
Returns a DOMString.
NameList.getNamespaceURI()
Returns a DOMString.

Specifications

Specification Status Comment
Document Object Model (DOM) Level 3 Core Specification
The definition of 'NameList' in that specification.
Obsolete Initial definition

Εθελοντές και ετικέτες εγγράφου

Ετικέτες: 
Συνεισφέροντες σε αυτή τη σελίδα: mdnwebdocs-bot, mfluehr, Sebastianz, teoli, kscarfone, Prachi_Dighe, Sheppy, Brettz9
Τελευταία ενημέρωση από: mdnwebdocs-bot,