Οι εθελοντές μας δεν έχουν μεταφράσει αυτό το άρθρο στα Ελληνικά, ακόμα. Γίνετε μέλος και βοηθήστε στη μετάφραση!
Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το άρθρο στα English (US).

The HTMLUnknownElement interface represents an invalid HTML element and derives from the HTMLElement interface, but without implementing any additional properties or methods.

Properties

No specific property; inherits properties from its parent, HTMLElement.

Methods

No specific method; inherits properties from its parent, HTMLElement.

Specifications

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'HTMLUnknownElement' in that specification.
Living Standard No change from HTML5.
HTML5
The definition of 'HTMLUnknownElement' in that specification.
Recommendation Initial definition.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
HTMLUnknownElementChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

See also

Εθελοντές και ετικέτες εγγράφου

Ετικέτες: 
Συνεισφέροντες σε αυτή τη σελίδα: mdnwebdocs-bot, ExE-Boss, Sebastianz, libbymc, fscholz, teoli, kscarfone, ethertank, jswisher, evilpie
Τελευταία ενημέρωση από: mdnwebdocs-bot,