Μετάβαση σε:

Οι εθελοντές μας δεν έχουν μεταφράσει αυτό το άρθρο στα Ελληνικά, ακόμα. Γίνετε μέλος και βοηθήστε στη μετάφραση!
Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το άρθρο στα English (US).

The HTMLDocument interface, which may be accessed through the Window.HTMLDocument property, extends the Window.HTMLDocument property to include methods and properties that are specific to HTML documents.

For the purposes of web development, you can generally think of HTMLDocument as an alias for Document, upon which HTMLDocument is based. You can find documentation for the members of HTMLDocument under the Document interface.

Specifications

HTML Living Standard
The definition of 'HTMLDocument' in that specification.
Living Standard Turn the HTMLDocument interface into a Document extension.
Document Object Model (DOM) Level 2 HTML Specification
The definition of 'HTMLDocument' in that specification.
Obsolete Supersedes DOM 1
Document Object Model (DOM) Level 1 Specification
The definition of 'HTMLDocument' in that specification.
Obsolete Initial definition

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
HTMLDocumentChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

Εθελοντές και ετικέτες εγγράφου

Τελευταία ενημέρωση από: ExE-Boss,