Οι εθελοντές μας δεν έχουν μεταφράσει αυτό το άρθρο στα Ελληνικά, ακόμα. Γίνετε μέλος και βοηθήστε στη μετάφραση!
Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το άρθρο στα English (US).

The FullscreenOptions dictionary is used to provide configuration options when calling requestFullscreen() on an element to place that element into full-screen mode.

Properties

navigationUIOptional
A string controlling whether or not to keep browser user interface elements visible while the element is in full-screen mode. The default, "auto", lets the browser make this decision.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
FullscreenOptionsChrome Full support 71Edge No support NoFirefox Full support 64IE No support NoOpera ? Safari ? WebView Android Full support 71Chrome Android Full support 71Firefox Android Full support 64Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
navigationUIChrome Full support 71Edge No support NoFirefox Full support 64IE No support NoOpera ? Safari ? WebView Android Full support 71Chrome Android Full support 71Firefox Android Full support 64Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

See also

Εθελοντές και ετικέτες εγγράφου

Συνεισφέροντες σε αυτή τη σελίδα: mdnwebdocs-bot, ExE-Boss, Sheppy
Τελευταία ενημέρωση από: mdnwebdocs-bot,