Οι εθελοντές μας δεν έχουν μεταφράσει αυτό το άρθρο στα Ελληνικά, ακόμα. Γίνετε μέλος και βοηθήστε στη μετάφραση!
Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το άρθρο στα English (US).

Non-standard
This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Summary

The FileRequest interface extends the DOMRequest interface to provide some extra properties necessary for the LockedFile objects.

Properties

FileRequest.lockedFile Read only
The LockedFile object from which the request was started.
FileRequest.onprogress
A callback handler called repeatedly while the operation represented by the FileRequest is in progress.

The FileRequest interface also inherits from the DOMRequest interface.

DOMRequest.onsuccess
A callback handler called when the operation represented by the DOMRequest is completed.
DOMRequest.onerror
A callback handler that gets called when an error occurs while processing the operation.
DOMRequest.readyState
A string indicating whether or not the operation is finished running. Its value is either "done" or "pending".
DOMRequest.result
The operation's result.
DOMRequest.error
Error information, if any.

Methods

None.

Specifications

Specification Status Comment
FileSystem API Editor's Draft Draft proposal.

See also

Εθελοντές και ετικέτες εγγράφου

Συνεισφέροντες σε αυτή τη σελίδα: mdnwebdocs-bot, tocretpa, Jeremie, fscholz, kscarfone
Τελευταία ενημέρωση από: mdnwebdocs-bot,