Μετάβαση σε:

Οι εθελοντές μας δεν έχουν μεταφράσει αυτό το άρθρο στα Ελληνικά, ακόμα. Γίνετε μέλος και βοηθήστε στη μετάφραση!
Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το άρθρο στα English (US).

Deprecated since Gecko 25 (Firefox 25 / Thunderbird 25 / SeaMonkey 2.22)
This feature is no longer recommended. Though some browsers might still support it, it may have already been removed from the relevant web standards, may be in the process of being dropped, or may only be kept for compatibility purposes. Avoid using it, and update existing code if possible; see the compatibility table at the bottom of this page to guide your decision. Be aware that this feature may cease to work at any time.

The DocumentTouch interface used to provide convenience methods for creating Touch and TouchList objects, but DocumentTouch been removed from the standards. These two methods now live on the Document interface.

Methods

DocumentTouch.createTouch()
Creates a new Touch object.
DocumentTouch.createTouchList()
Creates a new TouchList object.

See also

Εθελοντές και ετικέτες εγγράφου

Συνεισφέροντες σε αυτή τη σελίδα: bershanskiy, mdnwebdocs-bot, ExE-Boss, chrisdavidmills, AFBarstow, fscholz, MHasan, nairakhil13, kohei.yoshino, Sheppy
Τελευταία ενημέρωση από: bershanskiy,