Οι εθελοντές μας δεν έχουν μεταφράσει αυτό το άρθρο στα Ελληνικά, ακόμα. Γίνετε μέλος και βοηθήστε στη μετάφραση!
Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το άρθρο στα English (US).

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

A DeviceAcceleration object provides information about the amount of acceleration the device is experiencing along all three axes.

Properties

DeviceAcceleration.x Read only
The amount of acceleration along the X axis. Read only.
DeviceAcceleration.y Read only
The amount of acceleration along the Y axis. Read only.
DeviceAcceleration.z Read only
The amount of acceleration along the Z axis. Read only.

Specifications

Specification Status Comment
DeviceOrientation Event Specification
The definition of 'DeviceAcceleration' in that specification.
Editor's Draft Initial definition

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
DeviceAcceleration
Experimental
Chrome ? Edge Full support YesFirefox ? IE ? Opera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Firefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
x
Experimental
Chrome ? Edge Full support 12Firefox ? IE ? Opera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Firefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
y
Experimental
Chrome ? Edge Full support 12Firefox ? IE ? Opera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Firefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
z
Experimental
Chrome ? Edge Full support 12Firefox ? IE ? Opera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Firefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Experimental. Expect behavior to change in the future.

Εθελοντές και ετικέτες εγγράφου

Συνεισφέροντες σε αυτή τη σελίδα: mdnwebdocs-bot, mfluehr, connorshea, lucian95, Sebastianz, teoli, MHasan, tregagnon, Sheppy, ethertank
Τελευταία ενημέρωση από: mdnwebdocs-bot,