Μετάβαση σε:

Οι εθελοντές μας δεν έχουν μεταφράσει αυτό το άρθρο στα Ελληνικά, ακόμα. Γίνετε μέλος και βοηθήστε στη μετάφραση!
Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το άρθρο στα English (US).

ByteString is a UTF-8 String that corresponds to the set of all possible sequences of bytes. ByteString maps to a String when returned in JavaScript; generally, it's only used when interfacing with protocols that use bytes and strings interchangably, such as HTTP.

Specifications

Specification Status Comment
Web IDL
The definition of 'ByteString' in that specification.
Candidate Recommendation Initial definition.

See also

Εθελοντές και ετικέτες εγγράφου

Ετικέτες: 
Συνεισφέροντες σε αυτή τη σελίδα: zbjornson, mdnwebdocs-bot, mfluehr, chrisdavidmills, ddbeck
Τελευταία ενημέρωση από: zbjornson,