Αυτή η μετάφραση είναι ελλιπής. Παρακαλούμε βοηθήστε στη μετάφραση αυτού του άρθρου από τα Αγγλικά.

Here you'll find links to documentation about various Mozilla projects; these are often parts of Firefox or other products, but may also be used in other projects as well.

Midas
Midas is the code name for Gecko's built-in rich text editor. Midas can be enabled via JavaScript on an HTML document. When Midas is enabled, the document becomes editable by the user. Scripting for Midas is based on the DHTML commands supported by Internet Explorer. Internet Explorer supports the ability to make an entire document editable by setting the designMode property of the document object; this is how Midas is invoked in Gecko. Internet Explorer also supports the ability to edit specific elements using the contentEditable attribute; Starting with Firefox 3, Gecko also supports contentEditable. Once Midas is invoked, a few more methods of the document object become available.

Εθελοντές και ετικέτες εγγράφου

Συνεισφέροντες σε αυτή τη σελίδα: mdnwebdocs-bot, Sheppy
Τελευταία ενημέρωση από: mdnwebdocs-bot,