Επιλογές δημοσίευσης εφαρμογών

Μόλις τελειώσετε την εφαρμογή σας, χρειάζεται να την αναπτύξετε και να την δημιεύσετε. Αυτό εμπλέκει και το να την κάνετε διαθέσιμη στους χρήστες για κατανάλωση (εάν πρόκειται απλώς να πλοηγηθούν σε αυτήν με έναν περιηγητή και να την χρησιμοποιήσουν σαν μια κανονική ιστοσελίδα, ή να την κατεβάσουν και να την εγκαταστήσουν σε μια συσκευή (όπως ένα κινητό με Firefox OS), ενημερώνοντας τους ανθρώπους ότι είναι διαθέσιμη και παρέχοντας υποστηρικτικές πληροφορίες όπως οδηγίες χρήσης και πόρους βοήθειας. Αυτό το άρθρο κοιτά σύντομα τις επιλογές που είναι διαθέσιμες σε εσάς.

Δημοσιεύοντας στο Firefox Marketplace

Το Firefox Marketplace είναι το δικό μας αφιερωμένο κατάστημα εφαρμογών για τη διανομή δωρεάν και πληρωμένων εφαρμογών. Η υποβολή μιας εφαρμογής στο Firefox Marketplace είναι μια απλή διαδικασία, που εμπλέκει τη μεταφόρτωση της ίδιας της εφαρμογής καθώς και σχετικές πληροφορίες και την αναμονή για αυτό να περάσει από την λεπτομερή διαδικασία κριτικής για να βεβαιωθούμε ότι είναι υψηλής ποιότητας και όχι κακόβουλο. Η υποβολή στο Firefox Marketplace επίσης παρέχει και άλλα πλεονεκτήματα όπως αυξημένη δημοτικότητα, καμία ανάγκη για την υλοποίηση ειδικών API στη δική σας ιστοσελίδα και την πιθανότητα δημοσίευσης πληρωμένων εφαρμογλων πιο εύκολα. Μπορείτε να υποβάλετε και φιλοξενούμενες (hosted) εφαρμογές και συσκευασμένες (packaged) εφαρμογές στο Firefox Marketplace.

Φιλοξενούμενες (hosted) εφαρμογές

Μια φιλοξενούμενη (hosted) εφαρμογές είναι βασικά μια εφαρμογή που φιλοξενείται σε ένα διακομιστή ιστού όπως ακριβώς μια ιστοσελίδα. Εάν θέλετε να αφήσετε τους ανθρώπους να εγκαταστήσουν μια φιλοξενούμενη εφαρμογή κατ' ευθείαν από την ιστοσελίδα, πρέπει να υλοποιήσετε μερικούς κώδικες JavaScript στην ιστοσελίδα σας για να διαχειριστείτε την εγκατάσταση και την ενημέρωση της εφαρμογής στους περιηγητές των χρηστών και να βεβαιωθείτε ότι ο κώδικας της εφαρμογής περιλαμβάνει ένα έγκυρο αρχείο manifest. Παρακαλούμε δείτε τα δημοδιευμένα αρχεία manifest and τη Λειτουργία εγκατάστασης API για το πόσο απλή είναι η υλοποίηση αυτών των βημάτων.

Το που θα "φιλοξενήσετε" την εφαρμογή εξαρτάται πραγματικά από εσάς, αλλά οι δύο επιλογές που έχουν καταγραφεί παρακάτω είναι πιθανόν οι πιο συνηθισμένες και εύκολες.

GitHub

Εάν η εφαρμογή ιστού είναι καθαρά στατιστική (HTML/CSS/JavaScript, αλλά όχι επεξεργασία πλευράς διακομιστή), οι Σελίδες GitHub είναι μια σταθερή επιλογή "φιλοξενίας". Θα παρέχει στο manifest σας το σωστό τύπο MIME αν του δώσετε μια προσθήκη .webapp.

Γενικές λύσεις "φιλοξενίας"

Για δυναμικές ιστοσελίδες, χρησιμοποιήστε μια γενική επιλογή "φιλοξενίας" (όπως μια υπηρεσία Ιστού της όποιας ίσως είστε ιδιοκτήτης ή στην οποία έχετε πρόσβαση) με τις σωστές ικανότητες ή ένα πάροχο φιλοξενίας ειδικά ραμμένο στις ανάγκες της εφαρμογής σας, όπως το Heroku ή η  Μηχανή Εφαρμογών Google.

Σημείωση:  Οι εγκαταστάσιμες ανοιχτές εφαρμογές ιστού έχουν μια πολιτική ασφαλείας "μια εφαρμογή ανά καταγωγή": βασικά, δεν μπορείτε να "φιλοξενήσετε" περισσότερες από μια εγκαταστάσιμη εφαρμογή ανά "καταγωγή". Αυτό κάνει τη δοκιμή λίγο πιο δύσκολη, αλλά υπάρχουν ακόμη μερικοί τρόποι για αυτό, όπως η δημιουργία διαφορετικών υποτομέων για εφαρμογές, η δοκιμή αυτών χρησιμοποιώντας τον Εξομοιωτή Firefox OS, ή δοκιμάζοντας την λειτουργία εγκατάστασης στο Firefox Aurora/Nightly, που επιτρέπει στις εγκατάστασιμες εφαρμογές ιστού να εγκατασταθούν στον υπολογιστή. Δείτε το Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα manifest εφαρμογών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις "καταγωγές".

Συσκευασμένες (packaged) εφαρμογές

Μια συσκευασμένη (packaged) εφαρμογή είναι μια Ανοιχτή Εφαρμογή Ιστού που έχει όλους τους πόρους της (HTML, CSS, JavaScript, manifest εφαρμογής, κ.ο.κ) συμπεριλαμβανομένους σε ένα αρχείο zip, αντί να έχει τους πόρους της σε ένα διακομιστή Ιστού. Μια συσκευασμένη εφαρμογή είναι απλά ένα αρχείο zip με το manifest εφαρμογής στη ριζική διαδρομή της. Το manifest πρέπει να ονομάζεται manifest.webapp.

Μια διαφορά μεταξύ αυτής και της φιλοξενούμενης (hosted) εφαρμογής είναι ότι μια συσκευασμένη εφαρμογή πρέπει να καθορίσει ένα launch_path στο manifest, ενώ είναι ένα προαιρετικό πεδίο του manifest για μια φιλοξενούμενη εφαρμογή. Για περισσότερες πληροφορίες, ρίξτε μια ματιά στο άρθρο μας για τις  Συσκευασμένες (packaged) Εφαρμογές.

Αυτο-εκδιδόμενες εφαρμογές

Μπορείτε επίσης να επιλέξτε να αυτο-εκδώσετε εφαρμογές. Για τις φιλοξενούμενες εφαρμογές, αυτό απλά εμπλέκει την τοποθέτησή τους σε μια ιστοσελίδα "φιλοξενίας", όπως περιγράφεται παραπάνω.

Μπορείτε να αυτο-εκδώσετε μια συσκευασμένη (packaged) εφαρμογή "φιλοξενώντας" τη σε ένα διακομιστή μαζί με ένα mini-manifest στην ίδια διαδρομή που προσδιορίζει την εφαρμογή και χρησιμοποιείται στη διαδικασία εγκατάστασης. Ας εκτελέσουμε αυτή τη διακασία:

 1. Έχετε διαθέσιμο το αρχείο zip της συσκευασμένης εφαρμογής σας και δώστε του το όνομα package.zip. Αυτό το αρχείο περιέχει όλα τα αρχεία πόρων της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένου και του manifest.
 2. Δημιουργήστε ένα αρχείο με το όνομα package.manifest και δώστε του το παρακάτω περιεχόμενο. Αυτό είναι ένα mini-manifest που χρησιμοποιείται για σκοπούς εγκατάστασης της συσκευασμένης εφαρμογής. Δεν είναι το κύριο manifest της εφαρμογής σας που είναι μέσα στο αρχείο zip.
  {
    "name": "My sample app",
    "package_path" : "http://my-server.com/my-app-directory/my-app.zip",
    "version": "1",
    "developer": {
      "name": "Chris Mills",
      "url": "http://my-server.com"
    }
  }
 3. Δημιουργήστε ένα αρχείο με όνομα index.html με το ακόλουθο περιεχόμενο. Αυτό περιέχει δέιγμα JavaScript που "καλεί" την αυσκευασμένη εφαρμογή (installPackage()) και επανακαλεί για ειδοποίηση επιτυχίας και αποτυχίας.
  <html>
    <body>
      <p>Packaged app installation page</p>
      <script>
     // This URL must be a full url.
        var manifestUrl = 'http://my-server.com/my-app-directory/package.manifest';
        var req = navigator.mozApps.installPackage(manifestUrl);
        req.onsuccess = function() {
          alert(this.result.origin);
        };
        req.onerror = function() {
          alert(this.error.name);
        };
      </script>
    </body>
  </html>
 4. Αντιγράψτε το package.zip, package.manifest, και το index.html στην ριζική διαδρομή της εφαρμογής σας (my-app-directory στα παραδείγματα).
 5. Χρησιμοποιώντας μια συμβατή συσκευή (όπως ένα τηλέφωνο με Firefox OS), πλοηγηθείτε στην τοποθεσία στο διακομιστή σας όπου θα τοποθετήσετε τα αρχεία-παραδείγματα και επιβεβαιώστε την ένδειξη για εγκατάσταση της εφαρμογής. Το script θα δώσει ένδειξη επιτυχίας ή αποτυχίας εγκατάστασης.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε προνομιούχες ή πιστοποιημένες εφαρμογές από αυτο-φιλοξενούμενα πακέτα, καθώς χρειάζονται να υπογραφούν χρησιμοποιώντας την διαδικασία υποβολής του Firefox Marketplace.

Σημείωση: Μπορείτε ακόμη και να δημιουργήσετε το δικό σας κατάστημα εφαρμογών σας, το οποίο έχει έναν αριθμό διαθέσιμων επιλογών.