Αυτή η μετάφραση είναι ελλιπής. Παρακαλούμε βοηθήστε στη μετάφραση αυτού του άρθρου από τα Αγγλικά.

A version of Firefox that's tailored for web developers.

Download Firefox Developer Edition


The latest Firefox features

Firefox Developer Edition replaces the Aurora channel in the Firefox Release Process. Like Aurora, features will land in the Developer Edition every six weeks, after they have stabilized in Nightly builds.

By using the Developer Edition, you gain access to tools and platform features at least 12 weeks before they reach the main Firefox release channel.

Find out what's new in the Developer Edition.

Experimental developer tools

We'll include experimental tools that aren't yet ready to ride the trains to release.

For example, the Developer Edition includes the Firefox Tools Adapter, which enables you to connect the Firefox developer tools to other browsers such as Chrome on Android and Safari on iOS.

A separate profile

Firefox Developer Edition uses a separate profile from other Firefox versions installed on your machine. This means you can easily run the Developer Edition alongside your release or Beta version of Firefox.

Set up for web developers

We've set default preference values tailored for web developers. For example, chrome and remote debugging are enabled by default.

A distinct theme

This includes quicker access to the developer tools.

 

 

Εθελοντές και ετικέτες εγγράφου

Συνεισφέροντες σε αυτή τη σελίδα: mdnwebdocs-bot, wbamberg, ananias
Τελευταία ενημέρωση από: mdnwebdocs-bot,