Αυτό θα είναι σύντομα ένα φοβερό σελίδα προορισμού για το Mozilla εσωτερικά. Προς το παρόν, δεν είναι.

Connect with Mozilla
Enable, inspire and collaborate to make the Web the primary platform used to create experiences across all connected devices.
Developer guide
There are lots of ways to contribute to the Mozilla project: coding, testing, improving the build process and tools, or contributing to the documentation. This guide provides information that will not only help you get started as a Mozilla contributor, but that you'll find useful to refer to even if you are already an experienced contributor.
Firefox
Firefox is Mozilla's popular Web browser, available for multiple platforms including Windows, Mac OS X, and Linux on the desktop and Android mobile devices. With broad compatibility, the latest in Web technologies, and powerful development tools, Firefox is a great choice for both Web developers and end users.
Firefox Marketplace
The Firefox Marketplace enables developers to publish cross-platform open web apps using standard Web technologies, languages, and tools. Mozilla is bringing its core values — openness, freedom, user choice — to the world of apps.
Persona
Mozilla Persona is a completely decentralized and secure authentication system for the web based on the open BrowserID protocol. To ensure that Persona works everywhere and for everyone, Mozilla currently operates a small suite of optional, centralized services related to Persona.
Projects
Here you'll find links to documentation about various Mozilla projects; these are often parts of Firefox or other products, but may also be used in other projects as well.
Πρόσθετα
Add-ons add new functionality to Gecko-based applications such as Firefox, SeaMonkey and Thunderbird.

Εθελοντές και ετικέτες εγγράφου

Ετικέτες: 
Συνεισφέροντες σε αυτή τη σελίδα: mdnwebdocs-bot, teoli, nikvourlos.gr, ethertank
Τελευταία ενημέρωση από: mdnwebdocs-bot,