Οι εθελοντές μας δεν έχουν μεταφράσει αυτό το άρθρο στα Ελληνικά, ακόμα. Γίνετε μέλος και βοηθήστε στη μετάφραση!
Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το άρθρο στα English (US).

This page tracks ongoing documentation work in the MDN Events section. Feel free to contribute!

Summary

Pages No tags Needs* tags Missing tags Editorial reviews Technical reviews Outdated pages
377 122 (33%) 37 (10%) 0 (0%) 19 (6%) 56 (15%) 224 (60%)

See also localization status of this section.

No tags

Found 122 pages. Learn more about how to tag pages.

Needs* tags

Found 37 pages. Learn more about how to deal with meta-tags.

Editorial reviews

Found 19 pages. Learn more about how to do an editorial review.

Technical reviews

Found 56 pages. Learn more about how to do a technical review.

Outdated pages

Found 224 pages. These pages haven't been updated in over a year. Outdated pages can have problems with both content and format. Look at these pages and consider: Is this page talking about the Web of today? Does it look consistent with newer pages in this topic area? If not, make any needed changes.

Localizations

Please help us to localize this documentation into different languages. Read more about how to translate.

Language Pages Translated Translations up to date
af 367 0 (0%) 0 (0%)
bn-BD 367 2 (0%) 0 (0%)
de 367 12 (3%) 3 (25%)
es 367 23 (6%) 9 (39%)
fa 367 0 (0%) 0 (0%)
fr 367 76 (20%) 26 (34%)
it 367 5 (1%) 2 (40%)
ja 374 49 (13%) 49 (100%)
ko 367 17 (4%) 7 (41%)
pl 367 3 (0%) 0 (0%)
pt-BR 367 21 (5%) 4 (19%)
pt-PT 367 2 (0%) 0 (0%)
ro 367 0 (0%) 0 (0%)
ru 367 25 (6%) 10 (40%)
zh-CN 367 90 (24%) 40 (44%)
zh-TW 367 10 (2%) 1 (10%)

Notes

Tagging standard

  • "Events"

Εθελοντές και ετικέτες εγγράφου

Ετικέτες: 
Συνεισφέροντες σε αυτή τη σελίδα: wbamberg, jswisher, fscholz
Τελευταία ενημέρωση από: wbamberg,