Ο στόχος μας είναι η καταγραφή του Open Web καθώς και τις τεχνολογίες του Mozilla. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια περίληψη της διαδικασίας, καθώς και συνδέσμους για περαιτέρω πληροφορία.  Αν θέλετε να συνεισφέρετε, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον παρακάτω οδηγό.

You can also share or promote this page: arewedocumentedyet.com

Section Pages No tags Needs* tags Editorial reviews Technical reviews Outdated pages Dev-doc-needed bugs Documentation requests
API: CSSOM 146 n/a 42 (29%) 34 (24%) 55 (38%) 0 (0%) 7 (5%) 7 (5%)
API: Canvas 130 n/a 0 (0%) 5 (4%) 4 (4%) 3 (3%) 0 (0%) 0 (0%)
API: DOM 684 n/a 74 (11%) 49 (8%) 140 (21%) 24 (4%) 224 (33%) 51 (8%)
API: Device API 101 n/a 35 (35%) 7 (7%) 15 (15%) 14 (14%) 68 (68%) 3 (3%)
API: File API 35 n/a 2 (6%) 3 (9%) 3 (9%) 0 (0%) n/a 7 (20%)
API: Firefox OS APIs 28 n/a 4 (15%) 0 (0%) 2 (8%) 15 (54%) n/a n/a
API: HTML API 453 n/a 126 (28%) 48 (11%) 120 (27%) 14 (4%) 70 (16%) 14 (4%)
API: IndexedDB 104 n/a 2 (2%) 3 (3%) 6 (6%) 0 (0%) 4 (4%) 16 (16%)
API: SVG API 142 n/a 106 (75%) 1 (1%) 7 (5%) 2 (2%) n/a 6 (5%)
API: ServiceWorkers 118 n/a 7 (6%) 5 (5%) 14 (12%) 0 (0%) 3 (3%) n/a
API: Web Animations 46 n/a 0 (0%) 1 (3%) 1 (3%) 0 (0%) 11 (24%) 0 (0%)
API: WebAudio 217 n/a 4 (2%) 4 (2%) 47 (22%) 2 (1%) 8 (4%) 7 (4%)
API: WebCrypto 19 n/a 0 (0%) 1 (6%) 6 (32%) 0 (0%) n/a n/a
API: WebGL 278 n/a 1 (1%) 3 (2%) 9 (4%) 196 (71%) 0 (0%) n/a
API: WebRTC 300 n/a 20 (7%) 91 (31%) 113 (38%) 4 (2%) 22 (8%) 35 (12%)
API: WebSpeech 88 n/a 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) n/a n/a
API: WebVR 103 n/a 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 71 (69%) n/a n/a
API: WebWorkers 38 n/a 0 (0%) 0 (0%) 5 (14%) 0 (0%) 4 (11%) 6 (16%)
IntersectionObserver 30 n/a 4 (14%) 2 (7%) 5 (17%) 24 (80%) n/a n/a
Accessibility 269 4 (2%) 36 (14%) 18 (7%) 27 (11%) 180 (67%) 11 (5%) 6 (3%)
Addons 642 11 (2%) 2 (1%) 8 (2%) 21 (4%) 266 (42%) 56 (9%) 35 (6%)
WebExtensions 614 0 (0%) 2 (1%) 7 (2%) 20 (4%) 257 (42%) n/a n/a
Apps 89 0 (0%) 6 (7%) 4 (5%) 11 (13%) 61 (69%) 0 (0%) 1 (2%)
Archive 2378 586 (25%) 70 (3%) 9 (1%) 172 (8%) 0 (0%) n/a n/a
CSS 912 0 (0%) 132 (15%) 76 (9%) 173 (19%) 69 (8%) 117 (13%) 54 (6%)
DevTools 186 112 (61%) 1 (1%) 6 (4%) 10 (6%) 0 (0%) 0 (0%) 30 (17%)
Developer phone guide 965 25 (3%) 13 (2%) 3 (1%) 121 (13%) 2 (1%) n/a n/a
Events 367 148 (41%) 24 (7%) 13 (4%) 50 (14%) 99 (27%) n/a n/a
Firefox 168 17 (11%) 5 (3%) 9 (6%) 13 (8%) 0 (0%) n/a n/a
Game development 73 0 (0%) 4 (6%) 1 (2%) 7 (10%) 0 (0%) 4 (6%) n/a
Glossary 432 5 (2%) 16 (4%) 6 (2%) 48 (12%) 301 (70%) n/a n/a
Guide 31 0 (0%) 11 (36%) 2 (7%) 2 (7%) 13 (42%) n/a n/a
HTML documentation 210 0 (0%) 6 (3%) 19 (10%) 22 (11%) 11 (6%) 6 (3%) 34 (17%)
HTTP 227 0 (0%) 2 (1%) 45 (20%) 41 (19%) 66 (30%) 12 (6%) 10 (5%)
JavaScript 862 27 (4%) 0 (0%) 92 (11%) 100 (12%) 140 (17%) 0 (0%) 80 (10%)
Learning Area 267 1 (1%) 23 (9%) 10 (4%) 32 (12%) 33 (13%) n/a 22 (9%)
Getting started 9 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (23%) 0 (0%) n/a n/a
Localization 42 10 (24%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (8%) 28 (67%) n/a 4 (10%)
MDN meta- 212 4 (2%) 5 (3%) 5 (3%) 9 (5%) 0 (0%) n/a 0 (0%)
Marketplace 10 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (10%) 0 (0%) n/a n/a
MathML 40 0 (0%) 3 (8%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (8%) 0 (0%) 2 (5%)
MozQA 106 24 (23%) 6 (6%) 2 (2%) 5 (5%) 77 (73%) 0 (0%) 151 (143%)
NSPR 362 8 (3%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 358 (99%) n/a n/a
NSS 316 163 (52%) 4 (2%) 16 (6%) 76 (25%) 269 (86%) n/a n/a
SVG 313 6 (2%) 165 (53%) 10 (4%) 73 (24%) 88 (29%) 24 (8%) 24 (8%)
SpiderMonkey 551 9 (2%) 18 (4%) 5 (1%) 207 (38%) 475 (87%) 54 (10%) n/a
Thunderbird 118 40 (34%) 5 (5%) 4 (4%) 17 (15%) 45 (39%) 30 (26%) n/a
WebAssembly 12 0 (0%) 0 (0%) 1 (9%) 2 (17%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
XPCOM 1274 306 (25%) 163 (13%) 1 (1%) 74 (6%) 1091 (86%) 22 (2%) n/a
XPath 55 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (4%) n/a n/a
XSLT 55 0 (0%) 6 (11%) 0 (0%) 1 (2%) 8 (15%) n/a n/a
XUL 1206 77 (7%) 43 (4%) 1 (1%) 50 (5%) 490 (41%) 7 (1%) n/a
Total 16433 1583 1199 630 1942 4801 764 605

Υπόμνημα:

  • Κόκκινο: More than 10% of pages in this area need help with this specific task (such as editorial reviews, etc., see at the top of the table).
  • Κίτρινο: 5%-10% of pages in this area need help with this specific task.
  • Πράσινο: Only less than 5% of pages in this area need help with specific task.

Εθελοντές και ετικέτες εγγράφου

Συνεισφέροντες σε αυτή τη σελίδα: wbamberg, elasticrash
Τελευταία ενημέρωση από: wbamberg,