Ο στόχος μας είναι η καταγραφή του Open Web καθώς και τις τεχνολογίες του Mozilla. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια περίληψη της διαδικασίας, καθώς και συνδέσμους για περαιτέρω πληροφορία.  Αν θέλετε να συνεισφέρετε, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον παρακάτω οδηγό.

You can also share or promote this page: arewedocumentedyet.com

Section Pages No tags Needs* tags Editorial reviews Technical reviews Outdated pages Dev-doc-needed bugs Documentation requests
API: CSSOM 120 n/a 47 (40%) 6 (5%) 28 (24%) 20 (17%) 8 (7%) 6 (5%)
API: Canvas 129 n/a 0 (0%) 4 (4%) 4 (4%) 2 (2%) 0 (0%) 0 (0%)
API: DOM 690 n/a 79 (12%) 46 (7%) 137 (20%) 109 (16%) 224 (33%) 50 (8%)
API: Device API 101 n/a 35 (35%) 7 (7%) 15 (15%) 16 (16%) 68 (68%) 3 (3%)
API: File API 35 n/a 2 (6%) 1 (3%) 3 (9%) 0 (0%) n/a 7 (20%)
API: Firefox OS APIs 29 n/a 4 (14%) 0 (0%) 2 (7%) 17 (59%) n/a n/a
API: HTML API 417 n/a 130 (32%) 14 (4%) 85 (21%) 86 (21%) 69 (17%) 16 (4%)
API: IndexedDB 104 n/a 2 (2%) 3 (3%) 6 (6%) 0 (0%) 3 (3%) 16 (16%)
API: SVG API 141 n/a 105 (75%) 1 (1%) 7 (5%) 2 (2%) n/a 5 (4%)
API: ServiceWorkers 120 n/a 7 (6%) 5 (5%) 14 (12%) 8 (7%) 3 (3%) n/a
API: Web Animations 46 n/a 0 (0%) 0 (0%) 1 (3%) 1 (3%) 14 (31%) 0 (0%)
API: WebAudio 216 n/a 3 (2%) 5 (3%) 48 (23%) 7 (4%) 10 (5%) 7 (4%)
API: WebCrypto 19 n/a 0 (0%) 2 (11%) 6 (32%) 0 (0%) n/a n/a
API: WebGL 278 n/a 1 (1%) 1 (1%) 7 (3%) 195 (71%) 0 (0%) n/a
API: WebRTC 276 n/a 18 (7%) 70 (26%) 92 (34%) 27 (10%) 21 (8%) 38 (14%)
API: WebSpeech 88 n/a 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (3%) n/a n/a
API: WebVR 103 n/a 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (8%) n/a n/a
API: WebWorkers 38 n/a 0 (0%) 0 (0%) 4 (11%) 0 (0%) 4 (11%) 5 (14%)
IntersectionObserver 30 n/a 4 (14%) 2 (7%) 5 (17%) 23 (77%) n/a n/a
Accessibility 245 1 (1%) 37 (16%) 5 (3%) 14 (6%) 208 (85%) 11 (5%) 5 (3%)
Addons 632 20 (4%) 0 (0%) 8 (2%) 28 (5%) 247 (40%) 55 (9%) 36 (6%)
WebExtensions 608 10 (2%) 0 (0%) 7 (2%) 23 (4%) 241 (40%) n/a n/a
Apps 91 2 (3%) 6 (7%) 3 (4%) 11 (13%) 61 (68%) 0 (0%) 1 (2%)
Archive 2374 589 (25%) 67 (3%) 8 (1%) 173 (8%) 1503 (64%) n/a n/a
CSS 891 20 (3%) 171 (20%) 68 (8%) 170 (20%) 9 (2%) 118 (14%) 52 (6%)
DevTools 187 114 (61%) 1 (1%) 3 (2%) 10 (6%) 1 (1%) 0 (0%) 25 (14%)
Events 362 148 (41%) 23 (7%) 8 (3%) 43 (12%) 97 (27%) n/a n/a
Firefox 164 18 (11%) 4 (3%) 4 (3%) 13 (8%) 0 (0%) n/a n/a
Game development 73 0 (0%) 4 (6%) 2 (3%) 7 (10%) 38 (53%) 4 (6%) n/a
Glossary 430 7 (2%) 16 (4%) 6 (2%) 49 (12%) 310 (73%) n/a n/a
Guide 30 1 (4%) 10 (34%) 1 (4%) 2 (7%) 13 (44%) n/a n/a
HTML documentation 208 0 (0%) 8 (4%) 17 (9%) 16 (8%) 3 (2%) 6 (3%) 34 (17%)
HTTP 202 2 (1%) 0 (0%) 20 (10%) 17 (9%) 67 (34%) 13 (7%) 7 (4%)
JavaScript 923 31 (4%) 0 (0%) 83 (9%) 86 (10%) 89 (10%) 0 (0%) 74 (9%)
Learning Area 267 3 (2%) 24 (9%) 24 (9%) 26 (10%) 34 (13%) n/a 20 (8%)
Getting started 9 0 (0%) 0 (0%) 1 (12%) 1 (12%) 0 (0%) n/a n/a
Localization 42 10 (24%) 0 (0%) 1 (3%) 3 (8%) 28 (67%) n/a 3 (8%)
MDN meta- 209 12 (6%) 3 (2%) 3 (2%) 7 (4%) 0 (0%) n/a 0 (0%)
MathML 40 0 (0%) 3 (8%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (13%) 0 (0%) 2 (5%)
MozQA 108 26 (25%) 6 (6%) 2 (2%) 5 (5%) 78 (73%) 0 (0%) 142 (132%)
NSPR 362 8 (3%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 358 (99%) n/a n/a
NSS 314 161 (52%) 4 (2%) 14 (5%) 73 (24%) 269 (86%) n/a n/a
SVG 312 6 (2%) 167 (54%) 11 (4%) 73 (24%) 91 (30%) 24 (8%) 24 (8%)
SpiderMonkey 551 9 (2%) 18 (4%) 5 (1%) 208 (38%) 520 (95%) 51 (10%) n/a
Thunderbird 117 39 (34%) 5 (5%) 4 (4%) 5 (5%) 57 (49%) 30 (26%) n/a
WebAssembly 10 0 (0%) 0 (0%) 1 (10%) 1 (10%) 0 (0%) 1 (10%) 0 (0%)
XPCOM 1276 307 (25%) 164 (13%) 1 (1%) 73 (6%) 1119 (88%) 22 (2%) n/a
XPath 55 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (4%) n/a n/a
XSLT 55 6 (11%) 3 (6%) 0 (0%) 1 (2%) 12 (22%) n/a n/a
XUL 1209 77 (7%) 44 (4%) 0 (0%) 48 (4%) 493 (41%) 9 (1%) n/a
Total 15336 1628 1226 477 1650 6476 768 578

Υπόμνημα:

  • Κόκκινο: More than 10% of pages in this area need help with this specific task (such as editorial reviews, etc., see at the top of the table).
  • Κίτρινο: 5%-10% of pages in this area need help with this specific task.
  • Πράσινο: Only less than 5% of pages in this area need help with specific task.

Εθελοντές και ετικέτες εγγράφου

Συνεισφέροντες σε αυτή τη σελίδα: wbamberg, elasticrash
Τελευταία ενημέρωση από: wbamberg,