Ο στόχος μας είναι η καταγραφή του Open Web καθώς και τις τεχνολογίες του Mozilla. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια περίληψη της διαδικασίας, καθώς και συνδέσμους για περαιτέρω πληροφορία.  Αν θέλετε να συνεισφέρετε, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον παρακάτω οδηγό.

You can also share or promote this page: arewedocumentedyet.com

Section Pages No tags Needs* tags Editorial reviews Technical reviews Outdated pages Dev-doc-needed bugs Documentation requests
API: CSSOM 149 n/a 38 (26%) 34 (23%) 54 (37%) 0 (0%) 8 (6%) 5 (4%)
API: Canvas 132 n/a 0 (0%) 4 (4%) 3 (3%) 10 (8%) 0 (0%) 0 (0%)
API: DOM 697 n/a 85 (13%) 48 (7%) 140 (21%) 18 (3%) 233 (34%) 46 (7%)
API: Device API 100 n/a 34 (34%) 7 (8%) 16 (16%) 10 (10%) 68 (68%) 3 (3%)
API: File API 35 n/a 2 (6%) 4 (12%) 4 (12%) 4 (12%) n/a 6 (18%)
API: Firefox OS APIs 20 n/a 4 (20%) 1 (5%) 2 (10%) 8 (40%) n/a n/a
API: HTML API 446 n/a 117 (27%) 54 (13%) 126 (29%) 9 (3%) 74 (17%) 11 (3%)
API: IndexedDB 104 n/a 2 (2%) 3 (3%) 7 (7%) 0 (0%) 4 (4%) 16 (16%)
API: Intersection Observer 30 n/a 4 (14%) 2 (7%) 5 (17%) 23 (77%) n/a n/a
API: SVG API 147 n/a 112 (77%) 7 (5%) 12 (9%) 2 (2%) n/a 5 (4%)
API: ServiceWorkers 121 n/a 7 (6%) 5 (5%) 17 (15%) 0 (0%) 3 (3%) n/a
API: Web Animations 46 n/a 0 (0%) 1 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 12 (27%) 0 (0%)
API: WebAudio 221 n/a 4 (2%) 9 (5%) 44 (20%) 79 (36%) 7 (4%) 6 (3%)
API: WebCrypto 36 n/a 0 (0%) 0 (0%) 5 (14%) 0 (0%) n/a n/a
API: WebGL 293 n/a 2 (1%) 4 (2%) 9 (4%) 216 (74%) 1 (1%) n/a
API: WebRTC 312 n/a 20 (7%) 104 (34%) 125 (41%) 4 (2%) 29 (10%) 18 (6%)
API: WebSpeech 88 n/a 0 (0%) 0 (0%) 1 (2%) 0 (0%) n/a n/a
API: WebVR 103 n/a 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 71 (69%) n/a n/a
API: WebWorkers 38 n/a 0 (0%) 1 (3%) 5 (14%) 0 (0%) 5 (14%) 6 (16%)
Accessibility 269 2 (1%) 35 (14%) 18 (7%) 25 (10%) 181 (68%) 11 (5%) 4 (2%)
Addons 652 6 (1%) 5 (1%) 13 (2%) 15 (3%) 266 (41%) 47 (8%) 34 (6%)
WebExtensions 627 0 (0%) 5 (1%) 12 (2%) 12 (2%) 302 (49%) n/a n/a
Apps 88 0 (0%) 6 (7%) 3 (4%) 12 (14%) 62 (71%) 0 (0%) 1 (2%)
Archive 2421 583 (25%) 75 (4%) 12 (1%) 178 (8%) 4 (1%) n/a n/a
CSS 984 22 (3%) 129 (14%) 128 (14%) 221 (23%) 102 (11%) 120 (13%) 43 (5%)
DevTools 168 87 (52%) 1 (1%) 11 (7%) 18 (11%) 0 (0%) 0 (0%) 34 (21%)
Developer phone guide 983 25 (3%) 13 (2%) 5 (1%) 124 (13%) 12 (2%) n/a n/a
Events 377 122 (33%) 37 (10%) 19 (6%) 56 (15%) 224 (60%) n/a n/a
Firefox 172 16 (10%) 4 (3%) 9 (6%) 12 (7%) 0 (0%) n/a n/a
Game development 73 0 (0%) 4 (6%) 1 (2%) 13 (18%) 0 (0%) 3 (5%) n/a
Glossary 441 3 (1%) 17 (4%) 7 (2%) 51 (12%) 307 (70%) n/a n/a
Guide 31 0 (0%) 11 (36%) 1 (4%) 1 (4%) 16 (52%) n/a n/a
HTML documentation 211 0 (0%) 6 (3%) 25 (12%) 26 (13%) 22 (11%) 6 (3%) 27 (13%)
HTTP 234 0 (0%) 3 (2%) 44 (19%) 36 (16%) 77 (33%) 13 (6%) 10 (5%)
JavaScript 873 1 (1%) 2 (1%) 94 (11%) 95 (11%) 343 (40%) 0 (0%) 78 (9%)
Learning Area 238 1 (1%) 17 (8%) 8 (4%) 28 (12%) 31 (14%) n/a 19 (8%)
Getting started 9 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (34%) 0 (0%) n/a n/a
Localization 42 10 (24%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (3%) 33 (79%) n/a 5 (12%)
MDN meta- 218 3 (2%) 5 (3%) 6 (3%) 11 (6%) 0 (0%) n/a 0 (0%)
Marketplace 10 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (10%) 0 (0%) n/a n/a
MathML 40 0 (0%) 3 (8%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (10%) 0 (0%) 2 (5%)
MozQA 107 25 (24%) 6 (6%) 2 (2%) 4 (4%) 86 (81%) 0 (0%) 143 (134%)
NSPR 362 8 (3%) 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 360 (100%) n/a n/a
NSS 320 158 (50%) 4 (2%) 19 (6%) 80 (25%) 278 (87%) n/a n/a
SVG 313 6 (2%) 159 (51%) 9 (3%) 70 (23%) 94 (31%) 24 (8%) 23 (8%)
SpiderMonkey 551 7 (2%) 18 (4%) 5 (1%) 207 (38%) 481 (88%) 62 (12%) n/a
Thunderbird 118 36 (31%) 6 (6%) 5 (5%) 17 (15%) 80 (68%) 31 (27%) n/a
WebAssembly 12 0 (0%) 0 (0%) 2 (17%) 3 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
XPCOM 1274 306 (25%) 163 (13%) 1 (1%) 74 (6%) 1130 (89%) 22 (2%) n/a
XPath 56 0 (0%) 1 (2%) 2 (4%) 2 (4%) 19 (34%) n/a n/a
XSLT 54 0 (0%) 5 (10%) 2 (4%) 0 (0%) 6 (12%) n/a n/a
XUL 1206 77 (7%) 43 (4%) 1 (1%) 50 (5%) 511 (43%) 7 (1%) n/a
Total 16652 1504 1215 752 2021 5485 790 545

Υπόμνημα:

  • Κόκκινο: More than 10% of pages in this area need help with this specific task (such as editorial reviews, etc., see at the top of the table).
  • Κίτρινο: 5%-10% of pages in this area need help with this specific task.
  • Πράσινο: Only less than 5% of pages in this area need help with specific task.

Εθελοντές και ετικέτες εγγράφου

Συνεισφέροντες σε αυτή τη σελίδα: wbamberg, elasticrash
Τελευταία ενημέρωση από: wbamberg,