Οδηγός τηλεφώνων με Firefox OS για προγραμματιστές

Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες για προγραμματιστές σχετικές με συγκεκριμένα τηλέφωνα με Firefox OS. Έχουμε γενικές πληροφορίες για τα Αναπτύσσοντας και εγκαθιστώντας το Firefox OS και "Χακάροντας" το Firefox OS, οπότε παρακαλούμε πηγαίνετε εκεί για πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη και την εγκατάσταση της πλατφόρμας από το scratch. Ώστοσο, οι προγραμματιστές με συγκεκριμένα τηλέφωνα στην κατοχή τους ίσως βρουν τα ακόλουθα άρθρα χρήσιμα.

Τηλέφωνα με Firefox OS
Σε αυτό το άρθρο έχουμε καταγράψει τα διάφορα, διαθέσιμα τηλεφωνα με Firefox OS με πληροφορίες όπως τις κωδικές τους ονομασίες και την διαθεσιμότητά τους.
Geeksphone
Σε αυτό το άρθρο καλύπτουμε κάποιες βασικές συμβουλές σχετικά με το πως να κρατήσετε το Geeksphone σας ενημερωμένο και πως να "πειράξετε" τις εφαρμογές συστήματος του Gaia.
Το ZTE OPEN με Firefox OS
Αυτό το άρθρο υπάρχει για να μοιραστούμε τις πληροφορίες που έχουμε διαθέσιμες για τη συσκευή ZTE OPEN με Firefox OS.
Επίλυση προβλημάτων
Αυτό το άρθρο παρέχει συμβουλές για την επίλυση των συνηθισμένων προβλημάτων που ίσως αντιμετωπίσετε ενώ χρησιμοποιείτε το Firefox OS.