Μεταφράζοντας το Firefox OS

Σε αυτό τον οδηγό, θα σας δείξουμε πόσο εύκολη μπορεί να είναι η μετάφραση του Firefox OS, συγκεκριμένα αυτή της επιφάνειας Gaia και των εφαρμογών. Θα αρχίσουμε βοηθώντας σας να "στήσετε" τον υπολογιστή σας, να μεταφράσετε strings του Gaia και τελικά να κάνετε δοκιμή l10n στη δουλειά σας.

Συγκεντρώνοντας τα εργαλεία σας

Για να μπορέσετε να πάρετε τα πηγαία αρχεία του Gaia και να δοκιμάσετε την μετάφρασή σας στην επιφάνεια εργασίας σας, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα ακόλουθα εργαλεία και γλώσσες είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας:

GNU make
Το make είναι ένα χρήσιμο και μικρό εργαλείο για τη δημιουργία builds από τον πηγαίο κώδικα. Θα φανεί πολύ βολικό όταν θα είστε έτοιμος να δοκιμάσετε την δουλειά  l10n σας στον υπολογιστή σας. Η λήψη και η εγκατάσταση του make είναι εύκολη και μπορεί να γίνει κατ' ευθείαν από την ιστοσελίδα του GNU. Εάν χρησιμοποιείτε Mac OSX, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε τα εργαλεία XCode και  Γραμμή εντολών του XCode από το App Store.
git
Το git είναι το σύστημα ελέγχου έκδοσης που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του ενεργά αναπτυσσόμενου πηγαίου κώδικα του Gaia. Η λήψη και η εγκατάσταση του git είναι εύκολη και μπορεί να γίνει κατ' ευθείαν από την ιστοσελίδα τους.
Python
Το Python είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που επίσης θα σας βοηθήσει με τη δημιουργία των builds του Firefox OS για δοκιμή l10n. Η λήψη και η εγκατάσταση του Python είναι εύκολη και μπορεί να γίνει κατ' ευθείαν από την ιστοσελίδα τους.
Mercurial (hg)
Το Mercurial (hg) είναι άλλο ένα σύστημα ελέγχου έκδοσης που φιλοξενεί σταθερές εκδόσεις του Gaia που χρησιμοποιούνται για l10n, καθώς και αποθετήρια μετάφρασης. Η λήψη και η εγκατάσταση του Mercurial είναι εύκολη και μπορεί να γίνει κατ' ευθείαν από την ιστοσελίδα τους.
compare-locales
Το compare-locales είναι ένα script του Python που βοηθά τους μεταφραστές να αξιολογήσουν τη δουλειά τους και να ξεχωρίσουν το νέο περιεχόμενο για μετάφραση από το ήδη μεταφρασμένο υλικό (που ονομάζεται diff). Η λήψη και εγκατάσταση του compare-locales είναι εύκολη και μπορεί να γίνει κατ' ευθείαν από τη σελίδα wiki του compare-locales. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό είναι απαραίτητο μόνο εάν μεταφράζετε το Gaia χρησιμοποιώντας μόνο τη γραμμή εντολών ή έναν επεξεργαστή κειμένου. Αν χρησιμοποιείτε ένα εργαλείο όπως τα Pootle, Transifex, ή Pontoon, δε το χρειάζεστε αυτό.

"Στήνοντας" ένα τοπικό repo

Μόλις βεβαιωθείτε ότι έχετε κατεβάσει και εγκαταστήσει το λογισμικό από τη λίστα παραπάνω, είναι ώρα να πάρετε τα πηγαία και μεταφρασμένα strings στον υπολογιστή σας.

 1. Στην γραμμή εντολών σας, πλοηγηθείτε στην τοποθεσία όπου θα αποθηκεύσετε την πηγή του Gaia και τα αποθηκευμένα strings.
 2. Χρησιμοποιώντας το hg, κλωνοποιήστε το repo en-US εισάγοντας αυτή την εντολή:
  hg clone https://hg.mozilla.org/gaia-l10n/en-US
 3. Τώρα κλωνοποιήστε το repo της μετάφρασής σας χρησιμοποιώντας αυτή την εντολή:
  hg clone https://hg.mozilla.org/gaia-l10n/your-locale-code
 4. Τέλος, εισάγετε αυτή την εντολή για να δημιουργήσετε ένα diff της μετάφρασης του repo ενάντια σ' αυτό του en-US:
  compare-dirs en-US your-locale-code

Τώρα θα πρέπει να έχετε ένα diff μη μεταφρασμένων strings έτοιμα για μετάφραση! Παρακαλώ σημειώστε ότι αν ξεκινάτε μια νέα μετάφραση του Firefox OS, δε χρειάζεται να δημιουργήσετε ένα diff καθώς όλα τα strings είναι νέα strings για να μεταφραστούν.

Μεταφράζοντας strings του Gaia

Η πρόοδος εργασίας της μετάφρασης των strings του Gaia εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε για τη μετάφραση. Αυτό το μέρος της προόδου είναι παρόμοιο με τη φάση τακτικής μετάφρασης για άλλα προϊόντα της Mozilla. Η Σελίδα Φάσης Μετάφρασης του Οδηγού Γρήγορης Εκκίνησης Μεταφράσεων περιέχει μια λίστα όλων των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τη μετάφραση των strings μέσω των προϊόντων της Mozilla μαζί με tutorials σχετικά με το πως να μεταφράσετε με αυτά τα εργαλεία. Αυτή η σελίδα θα σας φανεί χρήσιμη αν είστε μέλος μιας ομάδας l10n που προσπαθεί να αποφασίσει ποιο εργαλείο να χρησιμοποιήσει για τη μετάφραση των strings του Gaia ή αν ψάχνετε το σωστό tutorial για το εργαλείο που χρησιμοποιεί αυτό τον καιρό η ομάδα σας. 

Δοκιμή l10n για το Firefox OS

Υπάρχουν δύο κύριες μέθοδοι για να κάνετε δοκιμή l10n στο Firefox OS: τα builds στον υπολογιστή και τα builds στο κινητό. Αυτή τη στιγμή, η μέθοδος του υπολογιστή είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος για δοκιμή l10n.

Δοκιμή l10n στον υπολογιστή

 1. Κατεβάστε και εκαταστήστε το πιο πρόσφατο nightly build για υπολογιστές του boot2gecko αφού επισκεφθείτε το http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/b2g/nightly/latest-mozilla-b2g18/ και κατεβάσετε το πακέτο που αντιστοιχεί στο λειτουργικό σας σύστημα. Ψάξτε για τα πακέτα που περιέχουν τη λέξη localizer. Αυτό δείχνει πως το build έχει όλες τις μεταφράσεις που είναι καταγεγραμμένες στο languages-all.json ενεργοποιημένες.
 2. Κλωνοποιήστε την πιο πρόσφατη έκδοση του Gaia αφού πλοηγηθείτε στη διαδρομή στον υπολογιστή σας όπου θα θέλατε να την κατεβάσετε και εισάγετε αυτή την εντολή στη γραμμή εντολών: git clone git://github.com/mozilla-b2g/gaia.git
 3. Αν η ομάδα σας μεταφράζει το Firefox OS για πρώτη φορά, θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την μετάφρασή σας. Αν όχι, πάρτε στον εαυτό σας ένα αναψυκτικό ενώ όλοι οι άλλοι ενεργοποιούν την μετάφρασή τους.
  1. Ενώ  είστε στην γραμμή εντολών, πλοηγηθείτε μέσα στον κλώνο gaia σας εκτελέστε αυτή την εντολή για να κλωνοποιήστε το repo της μετάφρασής σας: hg clone ssh://hg.mozilla.org/gaia-l10n/your-locale-code
  2. Ανοίξτε το αρχείο languages.json που βρίσκεται στη διαδρομή shared/resources στην αποθήκη gaia που μόλις κλωνοποιήσατε.
  3. Προσθέστε τις πληροφορίες μετάφρασής σας σύμφωνα με αυτή τη μορφή: "en-US" : "English (US)", και αποθηκεύστε το αρχείο.
  4. Τέλος, εκτελέστε την εντολή: make multilocale Αυτό σας επιτρέπει τη μετάφρασή σας στο build για υπολογιστές.
 4. Δημιουργήστε το προφίλ Gaia σας εκτελώντας αυτή την εντολή: DEBUG=1 make -C gaia profile
 5. Τέλος, μπορείτε να εκτελέσετε το Firefox OS με το προφίλ μετάφρασής σας και να ξεκινήσετε τη δοκιμή. Κάντε το εισάγοντας αυτή την εντολή: b2g/b2g -profile gaia/profile. Αν χρησιμοποιείτε Mac OS X, εκτελέστε αυτή την εντολή: /Applications/B2G.app/Contents/MacOS/b2g -profile gaia/profile
 6. Για να ενημερώσετε τα builds σας για υπολογιστή, απλά πλοηγηθείτε στον κλώνο repo σας του Gaia και εισάγετε αυτή την εντολή: git pull

Δοκιμή l10n στο κινητό

Αυτή η ενότητα θα μεγαλώσει όταν περισσότερες συσκευές που υποστηρίζουν το Firefox OS γίνουν διαθέσιμες στους μεταφραστές.

Τι να προσέξω όταν κάνω δοκιμές l10n

Η δοκιμή μετάφρασης για ένα λειτουργικό σύστημα για κινητά έχει κάποιες ομοιότητες με τη δοκιμή μετάφρασης για εφαρμογές υπολογιστή. Ορίστε μερικές οδηγίες σχετικά με το τι προσέξετε όταν κάνετε δοκιμές μετάφρασης στη δουλειά σας:

 1. Δείτε αν οι μεταφράσεις σας ταιριάζουν μέσα στα στοιχεία κειμένου του UI.
 2. Βεβαιωθείτε ότι ο τόνος, το στυλ, και η ορολογία είναι ίδια σε ολόκληρο το προϊόν.
 3. Ψάξτε μη μεταφρασμένα Αγγλικά strings στο UI. Αυτά ίσως να είναι δύσκολα κωδικοποιημένα μέσα στο Gaia ή έχουν προκληθεί από σφαλματα στοιχείων ID.
 4. Βεβαιωθείτε ότι η ώρα και οι ημερομηνίες εμφανίζονται σύμφωνα με τα πρότυπα της περιοχής σας.

Βρίσκοντας συγκεκριμένα bugs μετάφρασης

Ορίστε μερικοί σύνδεσμοι για το bugzilla για να σας δωθούν παραδείγματα μερικών bugs που έχουν αντιμετωπιστεί κατά τη χρήση των τηλεφώνων. Αυτό θα σας δώσει μια ιδέα για το που να κοιτάξετε για bugs καθώς και ένα παράδειγμα για το πως να υποβάλετε τέτοιου είδους bugs.

Γενικοί κανόνες όταν υποβάλετε ένα bug Μετάφρασης:

 • εάν το bug υπάρχει μόνο στη συγκεκριμένη γλώσσα, τότε υποβάλτε το στην Μετάφραση Mozilla (στα Άλλα Προϊόντα) και κάντε cc τον μεταφραστή. Μην ξεχάσετε να επισημάνετε το bug σας με την κατάλληλη σημαία παρακολούθησης
 • εάν δεν υπάρχει μόνο στην συγκεκριμένη γλώσσα, υποβάλτε το στο Προϊόν FirefoxOS, και κάντε cc τον μεταφραστή. Μην ξεχάσετε να επισημάνετε το bug σας με την κατάλληλη σημαία παρακολούθησης
 • εάν αμφιβάλετε, υποβάλτε το στο Προϊόν FirefoxOS, και κάντε cc τον μεταφραστή. Μην ξεχάσετε να επισημάνετε το bug σας με την κατάλληλη σημαία παρακολούθησης

Για εσάς που χρησιμοποιείτε το Moztrap, ένας ακόμη καλός τρόπος να δοκιμάσετε την μετάφρασή σας για το FirefoxOS είναι να κοιτάξτε τις υπάρχουσες υποθέσεις δοκιμών στις ετικέτες "μετάφραση" του FirefoxOS και να δείτε αν μπορείτε να περάσετε τα τεστ στη συσκευή σας.

Στη συνέχεια;

Τώρα είστε έτοιμος να ξεκινήσετε να μεταφράζετε! Οπότε ανοίξτε το αγαπημένο εργαλείο l10n σας και ξεκινήστε! Όπως πάντα, αν έχετε ερωτήσεις που δεν έχουν καλυφθεί σε αυτό έγγραφο, παρακαλούμε στείλτε τες στο mozilla.dev.l10n newsgroup.