Τροποποιώντας το αρχείο hosts

This is an archived page. It's not actively maintained.

Κάποιες φορές χρειάζεται να επεξεργαστείτε το αρχείο hosts στο "μηχάνημά" σας εξαιτίας μιας επίθεσης, για να μπλοκάρετε ανεπιθύμητες συνδέσεις, για να ανακατευθείνετε αιτήματα σε μια συγκκριμένη IP, κλπ. Αυτό το άρθρο εξηγεί πως This article explains how to modify the hosts file of your Firefox OS phone. It is located under /system/etc .

Preparing your phone

On the phone, go the Developer settings panel and check:

 • "Remote Debugging" (in Firefox OS 1.4 and above, select "ADB and Devtools" from the select menu)
 • "Console Enabled"

Then plug your phone to your computer.

At this point the steps for modifying the hosts file are the same as for Android. Android developers will quickly settle into the swing of things.

Steps in the terminal

 1. Open a terminal window.
 2. Remount the /system partition on the device to get read-write permissions
  adb remount
 3. Get the hosts file on your computer
  adb pull /system/etc/hosts /tmp
 4. Modify the hosts file in /tmp/hosts as needed and save the file. For example:
  127.0.0.1     localhost
  ip.to.re.direct  hostName
 5. Push the modified hosts file to the device
  adb push /tmp/hosts /system/etc/hosts

Αυτό ήταν: το αρχείο hosts σας θα πρέπει να έχει ενημερωθεί τώρα.

Σημείωση: Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το ADB; Ρίξτε μια ματιά στην Τεκμηρίωση ADB.