"Παίρνοντας" στιγμιότυπα οθόνης

Η λήψη στιγμιότυπου οθόνης των εφαρμογών σας μπορεί να είναι χρήσιμη σε πολλές περιπτώσεις, για παράδειγμα όταν δείχνετε τη δουλειά σας σε έναν πελάτη, ή όταν δημσιεύετε την εφαρμογή σας στο Marketplace. Αυτό το άρθρο εξηγεί πως να "πάρετε" στιγμιότυπα οθόνης στο τηλέφωνό σας με Firefox OS.

Σημείωση: Οι προγραμματιστές του Android θα το βρουν οικείο: Τα βήματα είναι πραγματικά παρόμοια.

Προετοιμάζοντας το τηλέφωνό σας

 1. Στο τηλέφωνό σας, πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις Προγραμματιστή και επιλέξτε τον Απομακρυσμένο Εντοπισμό Σφαλμάτων & το Κονσόλα Ενεργοποιημένη.
 2. Βεβαιωθείτε ότι στο τηλέφωνό σας έχει εγκατασταθεί το ADB και λειτουργεί.
 3. Συνδέστε το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή σας μέσω USB.

"Παίρνοντας" ένα στιγμιότυπο οθόνης

Τώρα έχετε τέσσερις επιλογές: χρησιμοποιώντας το Τερματικό, χρησιμοποιώντας το DDMS στο Eclipse, χρησιμοποιώντας τον αφιερωμένο συνδυασμό κουμπιών στο τηλέφωνο, ή χρησιμοποιώντας τον Διαχειριστή Εφαρμογών.

Τερματικό

Ανοίξτε ένα παράθυρο τερματιοκού, έπειτα εισάγετε τις τρεις ακόλουθες εντολές:

 1. "Πάρτε" ένα στιγμιότυπο οθόνης χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εντολή (μπορείτε να αλλάξετε το screenshot.png αν θέλετε να το ονομάσετε κάπως αλλιώς):
  adb shell screencap -p /sdcard/screenshot.png
 2. "Τραβήξτε" την εικόνα στον υπολογιστή σας:
  adb pull /sdcard/screenshot.png
 3. Διαγράψτε το στιγμιότυπο οθόνης από τη συσκευή σας:
  adb shell rm /sdcard/screenshot.png

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ffmpeg:

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το ffmpeg:
  1. Σε Mac, αν χρησιμοποιείτε το MacPorts, μπορείτε να το κάνετε με το sudo port install ffmpeg. Για το homebrew, κάντε brew install ffmpeg.
  2. Σε Linux (Ubuntu/Debian), χρησιμοποιήστε το sudo apt-get install ffmpeg.
 2. cd στην διαδρομή B2G/gaia.
 3. Χρησιμοποιήστε την εντολή make screenshot για να "πάρετε" στιγμιότυπο οθόνης.
 4. Τώρα έχετε ονομάσει το στιγμιότυπο οθόνης screenshot.png.

DDMS

Ανοίξτε το Eclipse.

 1. Ανοίξτε το DDMS: Παράθυρο > Άνοιγμα Προοπτικής > Άλλα > DDMS.
 2. Στον πίνακα της αριστερής πλευράς, στην καρτέλα Συσκευές, κάντε κλικ στο κουμπί Στιγμιότυπο οθόνης.
 3. Ένα νέο παράθυρο εμφανίζεται με πολλές επιλογές: κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το στιγμιότυπο οθόνης.

Σημείωση: Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το DDMS, ρίξτε μια ματιά στα  Έγγραφα DDMS.

Συνδυασμός πλήκτρων τηλεφώνου

 1. Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά Home και Power για μερικά δευτερόλεπτα. Αυτό παίρνει ένα στιγμιότυπο οθόνης, το οποίο αποθηκεύεται στη Γκαλερί σας.
 2. Αντιγράψτε την εικόνα από την κάρτα SD στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μέθοδο σας ταιριάζει καλύτερα.

Διαχειριστής Εφαρμογών/Προσομοιωτής

 1. Πηγαίνετε στον Διαχειριστή Εφαρμογών, συνδεθείτε στο τηλέφωνό σας και πλοηγηθείτε στην καρτέλα Συσκευή στα αριστερά.
 2. Πατήστε το κουμπί Στιγμιότυπο οθόνης πάνω από τις Εγκατεστημένες Εφαρμογές.