Σημειώσεις εκδόσεων για προγραμματιστές του Firefox

Αυτή η σελίδα παρέχει συνδέσμους για τα άρθρα "Firefox X για προγραμματιστές" για κάθε έκδοση του Firefox. Αυτές οι σημειώσεις σας επιτρέπουν να δείτε ποια χαρακτηριστικά προστέθηκαν και ποια bugs εξαλείφθηκαν σε κάθε έκδοση του Firefox.

Εθελοντές και ετικέτες εγγράφου

 Συνεισφέροντες σε αυτή τη σελίδα: JimSp472
 Last updated by: JimSp472,