Σημειώσεις εκδόσεων για προγραμματιστές του Firefox

by 1 contributor:

Αυτή η σελίδα παρέχει συνδέσμους για τα άρθρα "Firefox X για προγραμματιστές" για κάθε έκδοση του Firefox. Αυτές οι σημειώσεις σας επιτρέπουν να δείτε ποια χαρακτηριστικά προστέθηκαν και ποια bugs εξαλείφθηκαν σε κάθε έκδοση του Firefox.

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: JimSP472
Last updated by: JimSP472,