dima74

Členem od
dima74

Nedávná aktivita v dokumentech

Zobrazit kompletní seznam aktivit
Stránka Datum Komentář

Assertions


Technical review completed.

Regular Expressions


Assertions


Document: keypress event


Specs for keypress (https://www.w3.org/TR/2018/WD-uievents-20181108/#event-type-keypress) says that "Authors SHOULD use the beforeinput event instead of the keypress event."

KeyboardEvent.key


add link to spec