mozilla

Tnt.bigfoot

Member since
Tnt.bigfoot

Recent Docs Activity

View all activity
Page Date Comment

Project:Jak_začít


/* Přesun staré dokumentace */ - dopřeložení některých částí

Project:Jak_začít


/* Resolving "edit wars" or other conflicts */ - překlad do Čj