SphinxKnight (Sphinx)

Členem od
SphinxKnight

Nedávná aktivita v dokumentech

Zobrazit kompletní seznam aktivit
Stránka Datum Komentář

<a>


MàJ vs. rév. en-US 1374650

Liste des attributs HTML


MàJ vs. rév. en-US 1376595

HTML attribute reference


re-adding previous edit's bits that were correct

HTML attribute reference


Revert to revision of 2018-03-05 08:18:02.852295 by Malvoz: "played is a DOM attribute and not an HTML one cf. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/HTMLMediaElement"

title


MàJ vs. rév. en-US 1376166