miken32 (Michael Newton)

Členem od
miken32

Nedávná aktivita v dokumentech

Zobrazit kompletní seznam aktivit
Stránka Datum Komentář

title


5 words added; page display name changed to 'title'

CSS Reference


61 words added

Using CSS counters


no wording changes

Inheritance


no wording changes; page display name changed to 'inheritance'

Window.history


no wording changes; page display name changed to 'window.history'