Juhyx

Member since
Juhyx

Recent Docs Activity

View all activity
Page Date Comment

Dynamická změna uživatelského rozhraní v XUL


Rozšíření


jazykové úpravy

XSLT


Preklad odstavce

XBL


jazykové úpravy

XBL


Oprava překlepů