mozilla

Jsf

Member since
Jsf

Recent Docs Activity

View all activity
Page Date Comment

XUL


překlad z "Hlavní strany"

XUL


překlepy

Dynamická změna uživatelského rozhraní v XUL


/* Úvod */ překlep

Project:Jak_začít


překlepy

Project:Jak_začít


/* Přesun staré dokumentace */ překlep