MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey-2018-1

Delapouite (Bruno Heridet)

Členem od
Delapouite

Nedávná aktivita v dokumentech

Zobrazit kompletní seznam aktivit
Stránka Datum Komentář

Set.prototype.forEach()


fix broken link to Set()

Map


add link to iterable

Date.prototype[@@toPrimitive]


add jsxref to toString() and valueOf()

Object.prototype.valueOf()


add jsxref to Symbol.toPrimitive

Object.prototype.toString()


add jsxref to Symbol.toPrimitive