Articles tagged: XSLT_Reference

Found 2 documents.

  • Nová_stránka XSLT:Elementy
  • XSLT_elementy Jsou zde dva typy elementu, které zde budeme probírat: elementy nejvyšší úrovně (top-level ...