mozilla

Articles tagged: XML

Found 2 documents.

  • XML XML (eXtensible Markup Language, česky rozšiřitelný značkovací jazyk) je obecný značkovací jazyk ...
  • Základy_webových_služeb Webové služby (angl. Web services) nejsou nic nového pod sluncem. Pokud jste někdy používali k ...