Articles tagged: XHTML

Found 1 documents.

  • XHTML XHTML je hlásí k XML tak jako HTML k SGML . XHTML je značkovací jazyk, který je blízký HTML, ale se ...