mozilla

Articles tagged: HTML5

Found 2 documents.

  • cs_HTML/HTML5 HTML5 je současný stav standardu definujícího značkovací jazyk HTML . HTML5 lze vyložit dvěma ...
  • cs_HTML/HTML5/seznam_elementu_html5 Zde najdete seznam všech standardních elementů (prvků)  HTML5 reprezentovaných jejich počátečními ...