mozilla

Articles tagged: E4X

Found 2 documents.

  • E4X ECMAScript for XML ( E4X ) je rozšíření programovacího jazyku, které přidává podporu nativního XML ...
  • ECMAScript_pro_XML Krátkých úvodů k tomuto tématu je na internetu celá řada, zatímco jako kompletní popis lze ...